Ladok

Uppgradering 23 juni – Version 1.70

Nyheter rörande sök kurs

 • På startsidan och sidan ”Kurs” har sökfältet ”Utb.kod” bytt namn till ”Kurskod” och ligger nu först i ordningen.

Nyheter rörande examen

 • Noteringen som automatiskt skapas när studenter ansöker om bevis har utökats och visar nu även information om preciseringar och beviskombination.
 • Kod för kurspaketering (huvudsaklig samt underliggande) visas i rullistan när de kopplas till ett bevisärende.
 • Dimning av knappar gällande rubriker i dispositionslistan fungerar nu korrekt.
 • Meddelandet som visas i bevisärende vid rättning/borttagning av ingående resultat har förtydligats.
 • I bevisärenden sorteras nu även meriterna i kurslistan på ett bestämt sätt, vilket löser problemet med att meriter tidigare ibland kunde ”hoppa runt” i kurslistan vid ur- eller ibockning.
 • Ibland har gränssnittet visat upp flera ”Släpp här”-markeringar när man drar runt kurser och rubriker i dispositionslistan i ett bevisärende. Detta är nu åtgärdat.

Nyheter rörande studiedeltagande

 • Nu visas menyvalet ”Ta bort registrering” även i de fall resultat/tillgodoräknande finns på kursen. Vid borttag av registrering visas istället ett felmeddelande med orsak till att registreringen inte kan tas bort.

Nyheter rörande aktivitetstillfälle

 • Om anmälan ej krävs på aktivitetstillfälle visas inte längre knapparna ”Anmäl” eller ”Avanmäl” i deltagarlistan.
 • Om aktivitetstillfället gäller modul och studenten redan har godkänt resultat på hela kursen kan studenten inte läggas till i deltagarlistan. Detta gäller oavsett om aktivitetstillfället tillåter att studenten anmäler sig trots godkänt resultat eller ej.

Nyheter rörande resultatrapportering

 • Hindret mot att attestera i version 14.1 eller senare av Safari kvarstår, men har förtydligats med ett felmeddelande som visas vid försök till attestering.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2021-06-21 | Webmaster