Ladok

Uppgradering 16 februari – Version 1.85

Nyheter rörande utseendet av Ladok

  • Inloggningssidan har ett nytt utseende, vilket bland annat gör det enklare att logga in via samma lärosäte igen.
  • Utseendet av  t.ex. meny, sidfot och meddelanden (som visas t.ex. vid ”spara” och varningar) har förändrats. Fler vyer kommer ändras i kommande uppgraderingar för att få ett enhetligt utseende i hela Ladok.

Nyheter rörande examen

  • Ansökningar som skickats in av studenter via Ladok för studenter kan nu hämtas som pdf-dokument via knappen ”Visa ansökan” i bevisärendet. Denna funktionalitet är huvudsakligen framtagen för att möta Överklagandenämnden för högskolans behov av att i överklagandeärenden kunna se ursprunglig examensansökan.
  • När en annan merit med s.k. ”annat ursprung” använts i ett tillgodoräknande så visas ursprungets eventuella alternativa benämning i den engelska fotnot som skapas för tillgodoräknandet.
  • Åtgärd har genomförts för att motverka att fotnoter flyttas till ny sida i bevisdokumentet om platshållaren ”Bevistext efter fotnot rak” hamnar på en ny sida.


Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2022-02-14 | Webmaster