Ladok

Uppgradering 10 november – Version 1.78

Nyheter rörande studentärende

  • Flera förbättringar har genomförts i listning av ärenden: möjlighet att ta bort tilldelning, förbättring av sortering och paginering, möjlighet att välja kolumner. På startsidan visas även vilken ärendekorg ett ärende tillhör.

Nyheter rörande utbytesåtagande (och andra kurser där resultat inte kan rapporteras in)

  • När studieperioden för tillfället har passerats visas nu tillståndet ”Registrerad, perioden passerad” för att förtydliga att studenten varit registrerad men att slutdatum har passerats. Detta gäller kurser (eller motsvarande) där resultat inte kan rapporteras in och därmed inte kan avslutas i Ladok, t.ex. utbytesåtagande. Tänk på att vid filtrering (t.ex. i en deltagandelista) så visas inte tillståndet ”Registrerad, perioden passerad”, istället ska samma alternativ som tidigare användas (”Registrerad, ej avklarad”).

Nyheter rörande examen

  • I bevisärendes kurslista visas vilken kurspaketering som kurs/motsvarande tillhör. Detta visas dock inte ut för tillgodoräknanden.
  • Eventuell titel i bevis kommer nu i möjligaste mån att skrivas ut på samma sida som sin rubrik i bevisdokumentet, även i de fall dispositionsordningen inte är standard. Detta gäller så länge titeln ligger direkt under rubriken i dispositionslistan, alltså inte om exempelvis en kurs lagts in mellan rubrik och titel.
  • Efter byte av bevisbenämning i ett bevisärende visas nu korrekta dokument när man förhandsgranskar.

Nyheter rörande ”Uppnådd andel”

  • Fältet ”Beskrivning” är inte längre obligatoriskt vid dokumentation av ”Uppnådd andel”.

 

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2021-11-08 | Webmaster