Ladok

Uppgradering 1 februari – version 2.10

Nyheter rörande studieavgifter

På sidan ”Studieavgiftsskyldighet” finns en ny tabell som sammanfattar studentens status för studieavgiftsskyldighet för en given datumperiod. Statusen ”Ej prövad” har bytt namn till ”Uppgift saknas” på den aggregerade vyn. Tabellen ersätter de två tabeller som fanns tidigare.

2023-01-30 | Webmaster