Ladok

Uppdatering 6 november – Version 1.36

Nyheter rörande resultatrapportering och aktivitetstillfällen

  • Det finns nu en ny funktion för att klistra in flera resultat åt gången (från en lista i t.ex. Excel) på ett aktivitetstillfälle. Funktionen nås via rapporteringsvyn för aktivitetstillfället. Se guide för funktionen här.
  • Förbättringar är gjorda så att studenter som byter kurstillfälle inte förlorar sin anmälan till aktivitetstillfälle som gjordes via det tidigare kurstillfället. Resultat kan alltså fortfarande rapporteras in på aktivitetstillfället som studenten var anmäld till innan tillfällesbytet genomfördes.


Nyheter rörande ”Andra resultat”

  • Det är nu möjligt att koppla ”Annat resultat” (med ursprung ”eget lärosäte”) direkt till en yttre kurspaketering. Kopplingen går att lägga till när ett nytt ”Annat resultat” skapas eller genom att rätta ett ”Annat resultat” som lagts in tidigare.


Nyheter rörande nationell översikt

  • I den nationella översikten visas nu tillgodoräknande med mål ”Kurs”.
  • I summeringen på den nationella översikten tas nu både tillgodoräknande med mål ”Kurs” och ”Del av kurs” med och visas i separata kolumner. Tillgodoräknande med mål ”Del av kurs” inkluderas i den totala summeringen av resultat på lärosätet, men tillgodoräknande med mål ”Kurs” inkluderas inte i den totala summeringen av resultat på lärosätet.
2019-11-07 | Webmaster