Ladok

Uppdatering 6 maj – Version 1.47

Nyheter rörande intyg

  • Det är nu återigen möjligt att editera intyg som hämtas av personal i Ladok, t.ex. för att kunna signera dem digitalt.

Nyheter rörande resultatrapportering

  • Det är inte längre möjligt att rapportera in ett nytt modulresultat för en student om man redan har påbörjat en ändring av studentens resultat på den modulen. Detta scenario kan t.ex. uppstå för studenter som fått ett underkänt resultat på modulen.
  • Vid val av examinator som ska aviseras när resultat klarmarkeras eller flaggas för borttag så är det nu bara möjligt att avisera attestanter som har attesteringsrättighet för någonting av det klarmarkeringen (eller flaggningen) gäller.

Nyheter i utdata

  • När CSV-filer hämtas i ”Utdata: Uppehåll”, ”Utdata: Deltagande kurspaketering”, ”Utdata: Utbytesstudier” och ”Utdata: Studieavgiftsbetalning” så får du nu ut alla resultat till filen. Du ser även dina valda utsökningsparametrar i filen.

Nyheter rörande bevisärenden

  • I bevisärenden är nu rutan med noteringar alltid utfälld, oberoende på ärendets status.


Utbildningsmaterial (lathundar, filmer och e-learningkurser) har uppdaterats till den senaste versionen av Ladok.

2020-05-04 | Webmaster