Ladok

Uppdatering 3 juni – Version 1.49

Nyheter rörande registrering

  • Nu är det inte längre möjligt att registrera en student på ett kurstillfälle om hen har fått ett tillgodoräknande på hela kursen.

Nyheter rörande resultatrapportering

  • När resultat rapporteras in för en enstaka student (”enpersonsrapportering”) så finns det nu möjlighet att även attestera via menyn ”Åtgärder” på den aktuella raden. Mindre justeringar har gjorts av knapparna som används för att hantera ”Titel/Alternativ titel” och ”Hänvisning till beslutshandling”.

Utbildningsmaterial (lathundar, filmer och e-learningkurser) har uppdaterats till den senaste versionen av Ladok.

2020-06-01 | Webmaster