Ladok

Uppdatering 19 augusti – Version 1.51

Nyheter rörande studiedeltagande

  • Nu går det att registrera en student på ett kurstillfälle även om det delvis överlappas av en avstängningsperiod. För att göra detta krävs att användaren har tilldelats behörighet specifikt för det.
  • I fliken ”Översikt” visas nu ej påbörjade kurspaketeringar (t.ex. program) endast under det första halvåret som det pågår. Om det finns tillgodoräknanden (för hel kurs eller ”annan specifikation”) kopplat till kurspaketeringen eller en underliggande kurspaketering (t.ex. programinriktning) så visas alltid kurspaketeringen i fliken ”Översikt”.

Nyheter i Utbildningsinformation

  • När utbildning eller utbildningstillfällen söks fram så visas nu filtreringen ”Avvecklad/inställd” som en egen kryssruta, istället för att ligga i fältet ”Status” som det tidigare gjort.
  • När utbildningstillfällen har sökts fram så visas nu kolumnen ”Version” istället för ”Aktuell version”. I kolumnen visas versionsnummer för utbildningen.

Nyheter i Uppföljningsrapporter

  • Nu visas rapportparametrarna på engelska i det fall användaren valt engelska som språk.
2020-08-18 | Webmaster