Ladok

Uppdatering 16 december – Version 1.59

Nyheter rörande resultatrapportering

Nyheter rörande kurstillfällen

  • Ikonerna som visas på flikarna när man sökt fram och gått in på en kurs har ändrats för: Resultatuppföljning, Deltagande och Aktivitetstillfällen.

Nyheter rörande aktivitetstillfällen

  • I vyn för att söka fram aktivitetstillfällen har fälten för tillfälleskod och kurskod bytt plats så att fältet ”Kurskod” nu ligger till vänster om ”Tillf.kod” på samma sätt som det är i liknande utsökningsvyer för kurser/kurstillfällen.

Nyheter rörande Ladok för studenter

  • På inloggningssidan kan studenter nu välja att logga in med antingen lärosäteskonto, konto på antagning.se eller eduID. För studenter som tidigare har använt samma inloggningstjänst som används i Ladok (SeamlessAccess) så är identitetsutfärdaren som de då använde förvald.


Lathundar och filmer har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2020-12-14 | Webmaster