Ladok

Nya deltagare i Samverkansgruppen

2021-01-20

Vi välkomnar nya deltagare i Samverkansgruppen för Ladok (fd Prioriteringsrådet)

  • Johan Olofsson, Kungliga tekniska högskolan
  • Mari Sandin, Örebro universitet
  • Tor Fridell, Linköpings universitet
  • Anette Pettersson, Högskolan i Skövde
  • Erik Ångman, Umeå universitet

De nya medlemmarna sitter med i gruppen under 2021-2022.

Följande medlemmar har suttit med i gruppen under 2020 och sitter kvar under 2021:

  • Karim Andersson, Lunds universitet
  • Håkan Fasth, Högskolan i Halmstad
  • Gun Wallius, Göteborgs universitet

Samverkansgruppen är ett nav för samverkan mellan konsortiet och lärosätena. Frågor som behandlas är hantering av information om större förändringar i systemet, annan information till lärosätena, förankring av vissa lösningsförslag, förändringskrav och förslag till kommande verksamhetsplan samt större förändringar i produktplanen. Läs mer här.