Ladok

Ny lathund om ändringsbarhet och registervård

2019-03-06

Nu finns en lathund som beskriver hur utbildningar och utbildningstillfällen kan förändras efter de har fått status ”komplett” genom ändringsbarhet eller registervård. Målgrupp är personer på lärosätet som hanterar Ladok centralt; som t.ex. förändrar utbildningar eller hanterar behörigheter för att slutanvändare ska kunna använda funktionaliteten.

Lathunden hittar du här: https://ladok.se/utbildning/utbildningsmaterial/system-och-studentadministration