Ladokinformation, webbmöte

Varmt välkommen att delta i våra informations- och frågemöten på webben.
Mötena spelas in och inspelningarna ligger kvar i ett år.

Ladokinformation

Våra webbmöten hålls numera i Zoom (eftersom Sunet avslutar tjänsten Adobe Connect som vi använde tidigare). Det finns två versioner av Zoom, lärosätet egen instans och Sunet’s gemensamma Zoom-instans. De flesta lärosäten har en egen instans av Zoom så använd företrädesvis ditt eget lärosätes instans.  Om det är första gången du ska delta i ett Zoom-möte behöver du ladda ner och installera en klient för Zoom.Hör efter med din IT avdelning hur nedladdning av ZOOM-klienten ska gå till hos er.

Logga in till webbmötet här.

Under kalendern hittar du aktuella datum.

På agendan för varje frågestund står vanligtvis:

 • Status för arbetet med gränssnitt.
 • Status för leveranser.
 • Demo av funktionalitet.
 • Tid för deltagarnas frågor.

Material och inspelningar från tidigare möten

Datum Agenda Inspelning och
presentation
7/2 2019
 • VP 2019, Mauritz Danielsson.
 • Grovplanen och prioriteringar just nu, Gunnar Råhlén.
 • Aktuellt från driften, Staffan Ekstedt.
 • Nytt från verksamhetsstöd, presentation av Ladokvägledning, Victor Claesson.
 • Utredning, nyttoanalys av eventuell gemensam utbildningsdatabas, Malin Zingmark.
Inspelning
Presentation, Ladokinformation, 190207
13/9
 • Nuläget och framtiden, Mauritz Danielsson om driftsstoppet, målen och strategin framöver. Aktuellt från driften, Staffan Ekstedt.
 • Aktuellt från verksamhetsstöd, Anna Åhnberg.
 • Prioriteringar just nu, Catherine Zetterqvist.
 • Utbildningsfrågor, Klara Nordström och Anders Vestin.
 • De sista produktionssättningarna, Malin Zingmark.
Inspelning
Presentation, Lakokinformation 180913
14/3
 • Mauritz och Johan summerar nuläge och nära framtid.
 • Supporten i sommar, synkning av utbildningstillfällen.
 • Prioritering i backloggen efter projektets avslutning.
 • Erfarenheter från produktionssättningarna under 2018.
Inspelning
Presentation
15/2
2018
Stockholms universitet och Högskolan i Halmstad berättar om sina erfarenheter från produktionssättningen och tiden efter. Inspelning
31/1 2018
 • Backuptider.
 • Uppgraderingstider.
 • Externa integrationer mot andra myndigheter – kort om hur det funkar.
 • Utveckling av IK:n efter Lund.
 • Projektet närmar sig slutet.
 • Kommande produktionssättningar.
 • Hur man skriver supportärenden.
 • Systemdokumentation i pdf.
 • Resultat enkät om verksamhetsstöd.
Inspelning
Presentation
16/11
 • Nuläget i konsortiet.
 • Erfarenheter produktionssättningar.
 • Nyheter från support, drift och utbildning
  • Uppgradering av testmiljön (för produktionssatta).
  • Studentgränssnitt i fler miljöer.
  • Hantering av personuppgifter i support
  • Ändringsbehov.
 • CSN:s informationsutbyte med Ladok.
Inspelning
Presentation
Presentation CSN
14/9 Frågestund om produktionssättning med produktionssatta lärosäten och de som är på väg att gå in. Inspelning
13/9
 • Nya utbildningar i höst
 • Produktionssättningsplanen för första halvan av 2018
 • Info om ny FAQ på Ladok.se
Inspelning
Presentation
21/6
 • Kommande produktionssättningar
 • Rutiner i gemensamma Ladoksupporten
  • Svarstider och prioritering av ärenden i supporten
  • Hantering av nationella administratörer
  • Hur anmäla önskemål om nationella grunddata och mallar
 • Statusrapport e-signering och underskrift i DS
Inspelning
Presentation
11/5 Extra Öppen frågestund:
Med anledning av den fråga vi ställt angående behov av konverterad data till de lärosäten som ska produktionssättas under hösten 2017 hölls en extra frågestund.
Inspelning
4/5
 • Förändrad produktionssättningsplan
 • Planerade produktionssättningar
 • MIT-miljöer och utbildningsmiljöer
 • Ny hantering av certifikat
Inspelning
Presentation
29/3
 • Status Malmö högskolas produktionssättning
 • Svar på inkomna frågor
  • Kravdialog med Lund
  • Aviseringar till studenter
  • Behörigheter för rapportörer
  • Elektroniska bevis
 • Lathundar och hur vi tänker
Inspelning
Presentation
1/3
 • Projektinfo & Ny Ladok.se
 • Utbildningsmaterial
 • Etablering av studenter och hantering av epostadress
 • Status och tidplan MAHs produktionssättning
Inspelning
Presentation

Tidigare inspelningar av Öppen frågestund – arkiv

2019-03-14 | Malin Eivergard