Ladokinformation, webbmöte

Varmt välkommen att delta i våra informations- och frågemöten på webben.
Mötena som hålls en gång på våren och en gång på hösten spelas in och inspelningarna ligger kvar i ett år.

På agendan för varje frågestund står vanligtvis:

 • Status för arbetet med gränssnitt.
 • Status för leveranser.
 • Demo av funktionalitet.
 • Tid för deltagarnas frågor.

Ladokinformation

Logga in till webbmötet här.

Under kalendern hittar du aktuella datum.

Material och inspelningar från tidigare möten

Datum Agenda Inspelning och
presentation
7/2 2019
 • VP 2019, Mauritz Danielsson.
 • Grovplanen och prioriteringar just nu, Gunnar Råhlén.
 • Aktuellt från driften, Staffan Ekstedt.
 • Nytt från verksamhetsstöd, presentation av Ladokvägledning, Victor Claesson.
 • Utredning, nyttoanalys av eventuell gemensam utbildningsdatabas, Malin Zingmark.
Inspelning
Presentation, Ladokinformation, 190207
13/9 2018
 • Nuläget och framtiden, Mauritz Danielsson om driftsstoppet, målen och strategin framöver. Aktuellt från driften, Staffan Ekstedt.
 • Aktuellt från verksamhetsstöd, Anna Åhnberg.
 • Prioriteringar just nu, Catherine Zetterqvist.
 • Utbildningsfrågor, Klara Nordström och Anders Vestin.
 • De sista produktionssättningarna, Malin Zingmark.
Inspelning
Presentation, Lakokinformation 180913
14/3 2018
 • Mauritz och Johan summerar nuläge och nära framtid.
 • Supporten i sommar, synkning av utbildningstillfällen.
 • Prioritering i backloggen efter projektets avslutning.
 • Erfarenheter från produktionssättningarna under 2018.
Inspelning
Presentation

 

2019-11-05 | Webmaster