Ladokinformation, webbmöte

Varmt välkommen att delta i våra informations- och frågemöten på webben.
Mötena som hålls en gång på våren och en gång på hösten spelas in och inspelningarna ligger kvar i ett år.

På agendan för varje frågestund står vanligtvis:

 • Status för arbetet med gränssnitt.
 • Status för leveranser.
 • Demo av funktionalitet.
 • Tid för deltagarnas frågor.

Ladokinformation

Logga in till webbmötet här.

Under kalendern hittar du aktuella datum.

Material och inspelningar från tidigare möten

Datum Agenda Inspelning och
presentation
26/11 2019
 • Status VP2019+VP2020, Mauritz Danielsson.
 • Sprintar/leveranser vid terminsstart, Catherine Zetterqvist.
 • Deltagare i priogruppen, Catherine Zetterqvist.
 • Status i arbetet med stöd för utbildningsplanering, Malin Zingmark.
 • Enkät, driftmiljöer , Staffan Ekstedt.
 • Resultat från enkät om verksamhetsstöd, Anna Åhnberg
Inspelning

Presentation, Ladokinformation 191126.

3/6 2020
 • Återkoppling från stämman (Mauritz Danielsson)
 • Enkät om konsortiets verksamhetsstöd (Anna Åhnberg)
 • Supportinformation (Emma Wallmark)
 • Vilka webbläsare stödjer vi (Staffan Ekstedt)
 • Leveranser i samband med terminsstart Staffan Ekstedt)
 • Statusutveckling av Ladok
  • Intygen (Matz-Ola Cajdert)
  • Studentgränssnittet (Klara Nordström)
  • Mina grupper (Karin Schelen)
 • Pilotlärosäten (Anders Stenebo)
Inspelning

 

Presentation Ladokinformation den 3 juni 2020

 

 

 

2020-06-10 | Webmaster