Ladokinformation, webbmöte

Ladokinformation är informations- och frågemöten som hålls en gång på våren och en gång på hösten. På agendan står vanligtvis:

 • Status för arbetet med gränssnitt
 • Status för leveranser
 • Demo av funktionalitet
 • Tid för deltagarnas frågor

Kommande möten hittar du i kalendern.

Genomförda möten

Inspelningarna ligger kvar ett år

Datum Agenda Inspelning och presentation
15/12 2022
 • Från konsortiets extrastämma 13 december (Mauritz Danielsson)
 • Lärosätesbesök (Mauritz Danielsson)
 • Pågående utveckling av Ladok (Magnus Mörck)
  • Studieavgifter (Elisabeth Larsson)
  • ISP (Katja Taavo)
  • Digital examen (Anna Sandberg Telléus)
 • Införande av utbildningsplanering (Malin Zingmark)
  • Mellanlagring av utbildningsinformation (Mattias Sällström)
 • IT-säkerhetsrevision (Staffan Ekstedt)
Inspelning

Presentationer:
Extrastämma och lärosätesbesök
Pågående utveckling av Ladok
Studieavgifter
ISP
Digital examen
Utbildningsplanering
IT-säkerhetsrevision

16/12 2021
 • Inledning
 • Nytt i utvecklingen av Ladok
  • Stöd för digital examen
  • Studieavgifter i Ladok
 • Uppdelning av API för lokala integrationer
Inspelning inte längre tillgänglig.

Presentationer:
Introduktion
Nytt i utvecklingen
Uppdelning av API

8/6 2021
 • Information från Ladokstämman
 • NUAK 2021
 • Studieavgifter och digitala examensbevis
 • Aktuellt om produkten
Inspelning inte längre tillgänglig.

Presentationer:
Ladokstämman och NUAK
På gång

18/11 2020
 • Inledning, VP2020/2021, Mauritz Danielsson
 • Aktuellt från produktägaren, Magnus Mörck
 • Studentgränssnittet, Klara Nordström
 • Nyheter dokumentation, Maria Waltersson
 • LIS-adaptern, Gunnar Råhlén
 • Uppstart projektet utbildningsplanering, Malin Zingmark
 • Digitaliseringsutredningen, Malin Zingmark
 • Nya mallar i Ladokbeställning, Emma Wallmark
Inspelning inte längre tillgänglig.

Presentation

3/6 2020
 • Återkoppling från stämman, Mauritz Danielsson
 • Enkät om konsortiets verksamhetsstöd, Anna Åhnberg
 • Supportinformation, Emma Wallmark
 • Vilka webbläsare stödjer vi, Staffan Ekstedt
 • Leveranser i samband med terminsstart, Staffan Ekstedt
 • Statusutveckling av Ladok
  • Intygen, Matz-Ola Cajdert
  • Studentgränssnittet, Klara Nordström
  • Mina grupper, Karin Schelen
 • Pilotlärosäten , Anders Stenebo
Inspelning inte längre tillgänglig.

Presentation

 

 

2023-01-09 | Webmaster