februari

2021-02-15

Ny version i Ladok – integrationstestmiljö – 1.61.2

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2021-02-15

Ladok – testmiljö – uppgradering ej klar

Ladoksupporten

Uppgraderingen av Ladok – testmiljö pågår fortfarande. Ny tid beräknas till kl 11.00

2021-02-15

Planerad uppgradering i Ladok – testmiljö – till version 1.61

Automatiska systemmeddelanden

På måndag, 2021-02-15 från kl 04 till kl 09 kommer Ladok – testmiljömiljö påverkas av en uppgradering. Under denna period kommer miljön inte att vara tillgänglig.Senast kl 09 kommer miljön fungera normalt igen.

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering av Ladok – produktionsmiljö.

2021-02-12

Ny version i Ladok – utbildningsmiljö – 1.60.8

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2021-02-12

Ny version i Ladok – testmiljö – 1.60.8

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2021-02-12

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 1.60.8

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2021-02-12

Ny version i Ladok – integrationstestmiljö – 1.61.1

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2021-02-12

Ny version i Ladok – integrationstestmiljö – 1.61.0

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2021-02-12

Ny version i Ladok – utbildningsmiljö – 1.60.7

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2021-02-12

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 1.60.7

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation