september

2020-09-07

Genomförd uppgradering i Ladok – testmiljö – ny version 1.52

Ladoksupporten

Nu är uppgraderingen av Ladok – testmiljö färdig och miljön är redo att användas. Replikeringen av av uppfoljning pågår till kl ca 10.00 

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering av Ladok – produktionsmiljö.

 

 

2020-09-04

Planerad uppgradering i Ladok -testmiljö – till version 1.52

Ladoksupporten

Måndag 7/9 kl 04 till 09 kommer Ladok – testmiljö påverkas av en uppgradering. Under denna period kommer miljön inte att vara tillgänglig.

Senast kl 09 kommer miljön fungera normalt igen.

 

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering av Ladok – produktionsmiljö.

 

 

2020-09-04

Planerat underhåll i Jira

Ladoksupporten

Onsdag, 2020-09-09, kl 15.00 –  ca kl 16.30 kommer ärendehanteringsverktyget Jira vara stängt för underhåll. Under tiden kan inga nya supportärenden eller beställningsärenden rapporteras in via Ladoksupport och Ladokbeställning i Jira.

Supporten kan nås via supporttelefonen.

2020-09-04

Genomförd uppgradering i Ladok – integrationstestmiljö – ny version 1.52

Ladoksupporten

Nu är uppgraderingen av Ladok – integrationstestmiljö färdig och miljön är redo att användas.

Replikering för uppföljning  pågår ytterligare 1 till 2 timmar.

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering av Ladok – produktionsmiljö.

 

 

2020-09-03

Planerad uppgradering i Ladok – Integrationstestmiljö – till version 1.52

Ladoksupporten

Fredag 4/9 kl 04 till kl 09 kommer Ladok – integrationstestmiljö påverkas av en uppgradering. Under denna period kommer miljön inte att vara tillgänglig.

Senast kl 09 kommer miljön fungera normalt igen.

 

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering av Ladok – produktionsmiljö.

 

 

augusti

2020-08-25

Genomförd uppgradering i Ladok – utbildningsmiljö – ny version 1.51.1

Ladoksupporten

Nu är uppgraderingen av Ladok – utbildningsmiljö färdig och miljön är redo att användas.

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering av Ladok – produktionsmiljö.

 

 

2020-08-24

Planerad uppgradering i Ladok – utbildningsmiljö – till version 1.51

Ladoksupporten

Tisdag, 25 augusti från kl 04 till 06  kommer Ladok – utbildningsmiljö påverkas av en uppgradering. Under denna period kommer miljön inte att vara tillgänglig.

Senast kl 06 kommer miljön fungera normalt igen.

 

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering av Ladok – produktionsmiljö.

 

 

2020-08-19

Genomförd uppgradering i Ladok – produktionsmiljö – ny version 1.51

Ladoksupporten

Nu är uppgraderingen av Ladok – produktionsmiljö färdig och miljön är redo att användas.

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering av Ladok – produktionsmiljö.

 

 

2020-08-19

Åtgärdad driftstörning i Ladok – produktionsmiljö

Ladoksupporten

Ladok – produktionsmiljö fungerar nu normalt.

 

 

2020-08-19

Pågående driftstörning i Ladok – produktionsmiljö

Ladoksupporten

Vi har just nu en driftstörning i Ladok – produktionsmiljö. Det innebär att miljön inte är tillgänglig för närvarande.

Vi återkommer senast 08.00 med mer information.