november

2022-11-25

Ny version i Ladok – utbildningsmiljö – 2.5.4

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2022-11-25

Ny version i Ladok – testmiljö – 2.5.4

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2022-11-25

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 2.5.4

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2022-11-25

Ny version i Ladok – integrationstestmiljö – 2.5.4

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2022-11-24

2022-12-14 kl. 04:00-07:00 kommer Ladok – produktionsmiljö att stängas ned för serverunderhåll. Under pågående servicefönster kommer miljön inte att vara tillgänglig.

Automatiska systemmeddelanden

Ett tidigare meddelande gjorde gällande att servicefönstret skulle sluta 05:00, men det har visat sig vara otillräckligt.

2022-11-24

2022-11-29 kl. 04:00-07:00 kommer Ladok – utbildningsmiljö att stängas ned för serverunderhåll. Under pågående servicefönster kommer miljön inte att vara tillgänglig.

Automatiska systemmeddelanden

Ett tidigare meddelande gjorde gällande att servicefönstret skulle sluta 05:00, men det har visat sig vara otillräckligt.

2022-11-24

2022-11-28 kl. 04:00-07:00 kommer Ladok – testmiljö att stängas ned för serverunderhåll. Under pågående servicefönster kommer miljön inte att vara tillgänglig.

Automatiska systemmeddelanden

Ett tidigare meddelande gjorde gällande att servicefönstret skulle sluta 05:00, men det har visat sig vara otillräckligt.

2022-11-24

Ny version i Ladok – utbildningsmiljö – 2.5.3

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2022-11-24

Ny version i Ladok – testmiljö – 2.5.3

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2022-11-24

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 2.5.3

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation