mars

2020-03-18

Drift och utveckling av Ladok fortgår som vanligt

Ladoksupporten

Driftorganisation för Ladok har access till alla driftmiljöer (Produktion, Test, Utbildning och Integrationstest) via säkra fjärranslutningar. Larmhantering, övervakning, konfigurering, uppgradering med mera kommer därför fortgå som vanligt även under den aktuella situationen.  Även utvecklare, testare, verksamhetsexperter och supportpersonal har goda möjligheter att arbeta hemifrån. Inom Ladoks distribuerade organisation är distansarbete sedan länge en naturlig del i  vardagen. Allt arbete inom Ladok kommer därför tillsvidare att fortgå som vanligt.

 

2020-03-17

Genomförd uppgradering i Ladok – utbildningsmiljö – ny version 1.43.2

Ladoksupporten

Nu är uppgraderingen av Ladok – utbildningsmiljö färdig och miljön är redo att användas.

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering.

 

2020-03-16

Planerad uppgradering i Ladok – utbildningsmiljö – till version 1.43

Ladoksupporten

Tisag, 17/3 från kl 04.00 till kl 06.00  kommer Ladok – utbildningsmiljö påverkas av en uppgradering. Under denna period kommer miljön inte att vara tillgänglig.

 

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering.

 

 

2020-03-12

Införd rättning i Ladok – produktionsmiljö – ny version 1.43.2

Ladoksupporten

I version 1.43.2 ingår bland annat rättning av åtkomst till en students kursvy, i aviseringsdialog vid borttagning av resultat samt i tillgodoräknandeärenden. Obs, även integrationstest- och testmiljön är uppgraderade. Utbildningsmiljön uppgraderas vid ett senare tillfälle.

Versionsinformation finns på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2020-03-11

Genomförd uppgradering i Ladok – produktionsmiljö – ny version 1.43.1

Ladoksupporten

Nu är uppgraderingen av Ladok – produktionsmiljö färdig och miljön är redo att användas.

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering.

 

 

2020-03-09

Planerad uppgradering i Ladok – produktionsmiljö – till version 1.43

Ladoksupporten

Onsdag, 11/3 från kl 04.00 till kl 06.00  kommer Ladok – produktionsmiljö påverkas av en uppgradering. Under denna period kommer miljön inte att vara tillgänglig.

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering.

 

 

2020-03-02

Planerad uppgradering i Ladok – utbildningsmiljö – till version 1.42

Ladoksupporten

Tisdag 3 mars kl 04 till kl 09  kommer Ladok – utbildningsmiljö påverkas av en uppgradering. Under denna period kommer miljön inte att vara tillgänglig.

 

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering.

 

 

februari

2020-02-28

Planerat underhåll i Jira

Ladoksupporten

Onsdag, 2020-03-04, kl 15.00 – ca kl 16.00 kommer ärendehanteringsverktyget Jira vara stängt för underhåll. Under tiden kan inga nya supportärenden eller beställningsärenden rapporteras in via Ladoksupport och Ladokbeställning i Jira.

Supporten kan nås via supporttelefonen.

2020-02-26

Införd rättning i Ladok – produktionsmiljö – ny version 1.42.3

Ladoksupporten

I version 1.42.3 ingår rättning så formulär laddas på rätt sätt vid byte mellan utbildningstyper i Utbildningsinformation.
Obs, även integrationstest-, tesmiljön är uppgraderade.

Versionsinformation finns på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2020-02-26

Åtgärdad driftstörning i Ladok – produktionsmiljö

Ladoksupporten

Ladok – produktionsmiljö fungerar nu normalt.