augusti

2020-08-17

Planerad uppgradering i Ladok – produktionsmiljö – till version 1.51

Ladoksupporten

Onsdag, 19 Augusti, från kl 04 till kl 06 kommer Ladok – produktionsmiljö påverkas av en uppgradering. Under denna period kommer miljön inte att vara tillgänglig.

Senast kl 06 kommer miljön fungera normalt igen.

 

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering av Ladok – produktionsmiljö.

 

 

2020-08-17

Genomförd uppgradering i Ladok – testmiljö – ny version 1.51.0

Ladoksupporten

Nu är uppgraderingen av Ladok – testmiljö färdig och miljön är redo att användas.

Replikering för UFRO pågår fortfarande och kommer att vara klar inom några timmar.

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering av Ladok – produktionsmiljö.

 

 

2020-08-14

Planerad uppgradering i Ladok – testmiljö – till version 1.51

Ladoksupporten

Måndag, 17 Augusti, från kl 04 till kl 09  kommer Ladok – testmiljö påverkas av en uppgradering. Under denna period kommer miljön inte att vara tillgänglig.

Senast kl 09 kommer miljön fungera normalt igen.

 

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering av Ladok – produktionsmiljö.

 

 

2020-08-14

Genomförd uppgradering i Ladok – integrationstestmiljö – ny version 1.51.0

Ladoksupporten

Nu är uppgraderingen av Ladok – integrationstestmiljö färdig och miljön är redo att användas.

Replikering för UFRO pågår fortfarande och är inte tillgänglig ännu på denna miljö. Kommer att vara klar inom några timmar.

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering av Ladok – produktionsmiljö.

 

 

2020-08-13

Planerad uppgradering i Ladok – integrationstestmiljö – till version 1.51

Ladoksupporten

Fredag 14 Augusti Dag, från kl 04 till kl 09  kommer Ladok -integrationstestmiljö påverkas av en uppgradering. Under denna period kommer miljön inte att vara tillgänglig.

Senast kl 09 kommer miljön fungera normalt igen.

 

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering.

 

 

2020-08-05

Åtgärdad driftstörning i Ladok – produktionsmiljö

Ladoksupporten

Ladok-produktionsmiljö fungerar nu åter normalt efter problem med tjänsten Studentinformation. Problemet uppstod igår kväll och har påverkat både administratörsgränssnittet och studentgränssnittet. Arbete pågår med att utreda orsaken till problemet.

 

 

juli

2020-07-13

Införd rättning i Ladok – produktionsmiljö – ny version 1.50.9

Ladoksupporten

Obs, även integrationstest- och testmiljön samt utbildningsmiljön är uppgraderade.

Versionsinformation finns på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2020-07-08

Åtgärdad driftstörning i Ladok – testmiljö

Ladoksupporten

Ladok – testmiljö, Uppföljningsdatabasen är åter tillgänglig och miljön fungerar nu normalt.

 

 

2020-07-06

Driftstörning i Ladok – testmiljö

Ladoksupporten

Från och med klockan 12.00 idag 20200706 kommer Ladok – testmiljö att påverkas av en driftstörning. Uppföljningsdatabaserna mot lärosätenas BI-system kommer under perioder att vara otillgängliga och ingen synkronisering av data kommer att genomföras. Driftstörningen beräknas pågå fram till och med fredag 20200710.

 

juni

2020-06-26

Införd rättning i Ladok – produktionsmiljö – ny version 1.50.8

Ladoksupporten

Obs, även integrationstest- och testmiljön samt utbildningsmiljön är uppgraderade.

Versionsinformation finns på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation