Ladok

Lyssna på webbmötet om Ladokinformation

2020-06-10

Den 3 juni hölls ett webbmöte med senaste nytt kring Ladok. Du hittar presentationen och inspelningen här.

Agenda:

 • Återkoppling från stämman (Mauritz Danielsson)
 • Enkät om konsortiets verksamhetsstöd (Anna Åhnberg)
 • Supportinformation (Emma Wallmark)
 • Vilka webbläsare stödjer vi (Staffan Ekstedt)
 • Leveranser i samband med terminsstart Staffan Ekstedt)
 • Statusutveckling av Ladok
  • Intygen (Matz-Ola Cajdert)
  • Studentgränssnittet (Klara Nordström)
  • Mina grupper (Karin Schelen)
 • Pilotlärosäten (Anders Stenebo)