Ladok

Linköpings universitet: ”Allt är mycket enklare nu”

Tor Fridell, Ladokansvarig vid Linköpings universitet, tycker att det mesta fungerar bättre nu efter införandet. Användare får en annan överblick, det finns en möjlighet att klicka sig fram i systemet och att slippa de fysiska pappersunderskrifterna upplevs som ett stort lyft.
2019-01-18

LIU produktionssatte Ladok vecka 49. Hur förberedde ni er?

– Vi har förberett övergången i flera år med registervård och kunskapsuppbyggnad. Under 2018 var det ett ganska stort projekt aktivt, räknar man alla inblandade så var det ca 70 personer i projektet. Under hösten var det både verksamhetsteam och utvecklingsteam igång samtidigt. Vi arbetade mycket med deadlines och delade upp vad som var tvunget att vara klart viss tid. Vi använde tidssatta checklistor för att inte missa något, som mest detaljerat ner på klockslaget! Det material konsortiet tagit fram var till stor hjälp här.

Hur gick övergången?

– Mycket smidigt. Vi hade nog inga oförutsedda problem. Eftersystemen behövde en hel del tid att komma igång men det visste vi om innan. Själva produktionssättningen gick helt enligt plan, mycket tack vare det gedigna stöd vi fick av produktionssättningsteamet. Många ärenden i början rörde behörigheter och att personer inte var inlagda i systemet men det har ordnat sig mer nu.

Vad säger administratörerna idag?

– Många administratörer har varit inblandade i projektet så de har hunnit bli vana vid systemet under en tid. Det har varit en mängd olika småfrågor om det mesta men totalt sett verkar de nöjda. Under den vecka i december som systemet var öppet hann det till exempel läggas in 3 800 resultat på hel kurs så det är uppenbart att det rullar på. Det har också kommit upp en del frågor som visar sig nu bero på brist på regler och rutiner och som inte har med Ladok att göra men blir synliga först nu.

Hur har lärarna reagerat på att arbeta i systemet?

– Inte mycket alls. LiU har länge haft ett system för tentamensrapportering via nätet så för de flesta var det bara lite annat sätt att göra arbetet. Dock har de svårt att förstå att det skapats så många tillfällen, speciellt alla ”KONV”-tillfällen på kurser. Det kan bli många tillfällen att gå in på. Men att slippa fysiska pappersunderskrifter är ett lyft! Sedan är överblicken man får och möjligheten att ”klicka sig fram” mycket uppskattad.

Har studenterna några kommentarer?

– Inte många ännu. Vårterminen för oss börjar på måndag 21/1 så det kanske blir fler frågor då men vi kan se att studenterna redan nu använder våra tjänster och det verkar fungera.

Vilka fördelar ser ni med det nya systemet?

– Vi ser många fördelar. Allt är ju mycket enklare nu än i gamla Ladok och det känns som en stor frihet att jobba i gränssnittet. Jag tror det med tiden kommer att kunna spara mycket tid för oss. Att det är ett enda system i Sverige är såklart också en fördel med en hel del gemensamma data. Användarbasen ökade för LiU med nästan en faktor tio vilket betyder att betydligt fler får tillgång till information om studenter och studier vilket vi också tror har fördelar.

Har ni några önskemål för framtiden?

– Ja, massor! Det finns en hel del utdata som skulle behöva bli bättre. Även om man inte ska jämföra med gamla Ladok så är det många som saknar UT10 och UT90. Det finns antagligen en orsak till det, efter många års utveckling och finslipande på dem så blev de exakt vad många ville ha. Sedan är det de många klicken som stör. Forskarhandläggarna har också svårt att förstå varför de måste göra saker på samma sätt som på grund- och avancerad nivå. Slutligen vore det bra med bättre uppdatera dokumentation.