Projektet Gemensamt stöd för utbildningsplanering 

Projektet avslutades 31/8 2023. Slutrapporten finns att läsa här Slutrapport Utbildningsplanering 230901.

Bakgrund

På Ladokstämman 28/5 2020 beslutades att Ladokkonsortiet ska utveckla ett gemensamt stöd för utbildningsplanering i Ladok enligt förslaget i den förstudie som genomfördes under 2019/2020.

Projektet ska utveckla ett stöd för utbildningsplanering i Ladok för att skapa ett mer kostnadseffektivt och över tid hållbart systemstöd för utbildningsplanering än dagens lösningar.

Införandet på lärosätena

Lärosätena planerar själva när och hur de vill börja använda Ladoks stöd för utbildningsplanering. Konsortiet hjälper till med stöd och råd, kontakta Jan Winkle för dialog om införandet och era frågor. Vi har samlat på oss tips inför övergången här.

Projektplan

Två mållärosäten har utsetts för att stödja projektet med prioritering av kraven på lösningen. Sveriges lantbruksuniversitet var mållärosäte 1 och de stängde sin lokala utbildningsdatabas 2022-05-31 och använder nu Ladok för utbildningsplanering. Stockholms universitet är mållärosäte 2 och de stängde sin lokala utbildningsdatabas 2023-05-31 och använder nu Ladoks lösning istället. Per 1/6 2023 använder åtta lärosäten den nya funktionaliteten. Projektet avslutas per sista augusti 2023.

Projektet ansvarar inte för

  • Införande av den nya lösningen på respektive lärosäte
  • Överföring av data från befintliga system till Ladok
  • Att bygga integrationer mot lokala system på respektive lärosäte

Däremot kommer lärosätena få stöd i ovanstående frågor.

Styrgrupp

En styrgrupp för projektet har utsetts av Ladokkonsortiets styrelse.

Styrgruppen består av:

  • Catarina Coquand, högskoledirektör Högskolan i Halmstad
  • Åsa Nandorf, avdelningschef utbildnings- och forskarutbildningsstöd Karolinska Institutet
  • Linda Severinson, avdelningschef studieadministration Högskolan Väst
  • Jan Nordin, IT-chef Högskolan i Gävle
  • Filip Axelsson, studerande Sveriges Förenade Studentkårer
  • Mauritz Danielsson, konsortiechef Ladokkonsortiet (styrgruppens ordförande)
2023-09-08 | Webmaster