Projektet Gemensamt stöd för utbildningsplanering 

På Ladokstämman 28/5 2020 beslutades att Ladokkonsortiet ska utveckla ett gemensamt stöd för utbildningsplanering i Ladok enligt förslaget i den förstudie som genomfördes under 2019/2020.

Projektet ska utveckla ett stöd för utbildningsplanering i Ladok för att skapa ett mer kostnadseffektivt och över tid hållbart systemstöd för utbildningsplanering än dagens lösningar. Genomförandet påbörjas 1/2 2021.

Två mållärosäten ska utses för att stödja projektet med prioritering av kraven på lösningen. Målsättningen är att mållärosäte 1 använder Ladok för utbildningsplanering senast 2022-06-30 och mållärosäte 2 senast 2023-06-30.

En styrgrupp för projektet har utsetts av Ladokkonsortiets styrelse.

Styrgruppen består av:

  • Catarina Coquand, högskoledirektör Högskolan i Halmstad
  • Åsa Nandorf, avdelningschef utbildnings- och forskarutbildningsstöd Karolinska Institutet
  • Linda Severinson, avdelningschef studieadministration Högskolan Väst
  • Christian Isacsson, IT-chef Högskolan Kristianstad
  • Filip Axelsson, studerande Sveriges Förenade Studentkårer
  • Mauritz Danielsson, konsortiechef Ladokkonsortiet (styrgruppens ordförande)
2021-01-21 | Kina Nilsson