Bak- och framgrund

Bak- och framgrund är ett statistiksystem som hämtar data ur flera olika register på SCB. Systemet har utvecklats av Ladokkonsortiet och SCB gemensamt.

Under 2023 hålls mikropresentationer för att visa upp databasens olika möjligheter. Länk till inspelningar från träffarna.

Systemet innehåller:

 • Studiebakgrund
 • Studieprestationer
 • Uppgifter om boende före och efter studierna
 • Arbetsställe
 • Yrke och branscher
 • Inkomst
 • Föräldrars utbildningsbakgrund m.m.
 • Data från alla lärosäten i Sverige
 • Data om studenter från 1993 till 2020
 • Ca 2,5 miljoner personer

Utsökning kan ske på:

 • Personer vilket ger unik information om dem
 • Registrerade: tidpunkt, lärosäte etc.
 • Examina uttagna under viss period och därefter också tidsstudier med förändringar 1-3-5 år efter examen
 • Forskarexamina
 • Forskarantagna

All data kan kombineras på olika sätt.

En mer utförlig beskrivning av bak- och framgrund finns här.

Gratis att använda

Ladokkonsortiet betalar kostnaden för att driva systemet så det är kostnadsfritt att bli användare.

Vill du veta mer eller vill bli användare, kontakta Mattias Renehed, verksamhetsexpert vid Ladokkonsortiet. Notera att varje lärosäte har egna bestämmelse vad gäller tillgång till systemet. Vi rekommenderar att du får godkännande av din chef.
E-post: mattias.renehed@stu.lu.se

Uppge följande uppgifter:

 • Godkännande av närmaste chef med kontaktuppgifter till densamme.
 • Din e-postadress.
 • För- och efternamn samt organisation.

Inloggning

Guide för att logga in i Bak o Framgrund (senast uppdaterad: 2023-08-23)

2023-08-25 | Webmaster