Ladok

Tematräff digital examen

När: 2022-12-19 13:00 - 14:00

Välkommen på tematräff om digital examen!

Arbetet med digital examen fortsätter inom Ladokkonsortiet och vi vill nu informera om vad vi planerar att leverera under det kommande året. Med anledning av detta bjuder Ladokkonsortiet in till en tematräff.

Under träffen kommer vi informera om den planerade lösningen för digital examen i stort, berätta om preliminär tidsplan och hur vi tänker kring delleveranser. Vi kommer även ta upp sådant som lärosätena behöver tänka på för att förbereda sig inför den nya funktionaliteten.

Målgrupp
Träffen riktar sig till examenshandläggare och andra vid lärosätet som är intresserade av information om digital examen.

Dag: måndag 19 december
Tid:
13.00-14.00
Plats: 
https://gu-se.zoom.us/j/4274965102
Mötet spelas in och kommer finns tillgängligt på ladok.se i efterhand.

Uppföljande frågestund den 17 januari
För att ge er möjlighet att ställa följdfrågor utifrån den information vi ger kommer vi ha en uppföljande frågestund den 17 januari. Vi uppmuntrar er därför att efter tematräffen den 19 december sammanställa era frågor och skicka dem till anna.lindgren@chalmers.se senast den 12 januari.