Ladok

Supportstuga integrationer för utbildningsplanering

När: 2023-06-15 10:00 - 11:00

Välkommen på supportstuga!

Under supportstugan kommer vi att svara på frågor beträffande integrationer för utbildningsplanering i Ladok.

Målgrupp
Träffen riktar sig främst till integratörer.

Dag: torsdag, 15 juni
Tid: 
10-11
Plats:
https://mau-se.zoom.us/j/61809539395

Frågor 
Du får gärna skicka in frågor i förhand, så att vi har möjlighet att förbereda svaren. Skicka dina frågor till jan.winkle@mau.se. Det går givetvis även bra att ställa frågor under mötets gång.

Frågor och svar från tidigare supportstugor rörande utbildningsplanering finns i Ladoks vägledning.