Kalender

oktober

Sprintdemo onsdag 24 oktober

Innehåll

Presentation av genomfört arbete i senaste sprinten.  Inspelning sker av genomgången.
Vi välkomnar alla frågor som bidrar till att förtydliga presentationen. (Övriga frågor hanteras på annat sätt, tack!)

Logga in till sprintdemon här. 

 

november

Välkommen på Ladokträff den 22 november, kl. 09.00-16.00

Välkommen till en Ladokträff öppen för alla som är intresserade av Ladok. Vi vänder oss främst till dig som är lokal kontaktperson, lokal projektledare eller arbetar inom lokal förvaltning, support och utbildning.

Under dagen får du höra hur olika lärosäten arbetar i nya Ladok, lära dig användbara kortkommandon och inte minst träffas, knyta kontakter och byta erfarenheter. Dessutom informerar vi om kommande ny funktionalitet och får nyheter från drift och support.

Plats och tid

Mötet hålls på Karolinska Institutet, lokalen Gustaf Retzius, Berzelius väg 3 i Solna tisdag 22 november mellan kl. 9.00-16.00

Dagen börjar med fika från kl. 09.00 och mötet startar kl. 09.30. Vi bjuder på lunch.
Buss 53 mot Karolinska institutet stannar på hållplats Karolinska institutet västra som ligger precis utanför husets ingång.

Anmälan senast den 8 november

Anmälan sker på länk nedan där du även anger eventuella önskemål om specialkost.

Agenda

09.00-09.30
Fika och mingel

09.30-10.45
Inledning
Konsortiets strategi och styrning framåt.
Kommande utveckling av Ladok, en ny prioriteringsgrupp tar form.
Aktuella frågor från drift och support.
Senaste nytt från verksamhetsstöd.
De sista produktionssättningarna.

10.45.11.00
Kort paus

11.00-11.30
Så var det tänkt. Därför ser Ladok ut som det gör.

11.30-12.00
Kommande utbildningar, lär dig kortkommandon som sparar tid, så arbetar referensgruppen för utbildningar.
Pågående arbete med att se över och hitta rätt i utbildningsmaterial.

12.00-13.00
Lunch

Under eftermiddagen mellan 13.00 till 16.00 får vi ta del av olika lärosätens erfarenheter av Ladok. Vi uppmärksammar också att vi närmar det datum då alla lärosäten är produktionssatta.
Vi återkommer med  namn på lärosäte och talare.

Välkommen att anmäla dig!
(Vi har inga restriktioner på antal deltagare per lärosäte men om lokalen blir fullbokat behöver vi begränsa antalet deltagare per lärosäte.)

december

februari

april

maj

Följande ärenden brukar behandlas vid vårstämman:

  • Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse.
  • Fastställande av resultat- och balansräkning.
  • Beslut i frågan om styrelsen har fullgjort sina åligganden.
  • Val av styrelse, utse ordförande och vice ordförande.
  • Val av valberedning.
  • Rambeslut för verksamheten följande verksamhetsår, med målbeskrivning och ekonomiska ramar, beslut om medlemsavgift och fördelningen bland medlemmarna.

Läs mer om konsortiets stämma.