Kalender

februari

Välkommen till tematräff om Lokal märkning i Uppföljning

Obs! Ny tid p g a krock med annat möte. 

En förbättrad funktionalitet av Lokal märkning i Uppföljning har införts i Ladok, version 1.81. Det innebär att det nu är möjligt att använda lokal märkning på alla typer av utbildning och utbildningstillfällen samt på bevisbenämning och precisering som lärosätet vill följa upp sin verksamhet på. Med anledning av detta bjuder Ladokkonsortiet in till en tematräff.

Målgruppen är lokala kontaktpersoner och de på lärosätet som ansvarar för och/eller arbetar med uppföljning och då använder rapporterna i Uppföljning.

Under träffen kommer vi att beskriva förändringarna och den nytillkomna funktionaliteten samt vad man behöver tänka på när man t.ex. grupperar utsökningen respektive tar ut rapportunderlag.

Dag: Tisdag, 1 feburari
Tid: 10.00 – 11.00
Plats:
https://ju-se.zoom.us/j/6896221359?pwd=ZmVxMkk0WTVsQTBaUFNBbENxdjNTQT09

Skicka in frågor senast 2022-01-27
Skicka gärna in frågor och funderingar i förväg så att vi kan anpassa träffen efter detta. Skicka dem till utbildning@ladok.se senast 27/1.

Mötet spelas in och finns tillgängligt på ladok.se i efterhand.

Välkommen till demo av den nya versionen av Ladok!
Under träffen kommer vi presentera och demonstrera de förändringar som gjorts i den nya versionen av Ladok.

Målgrupp
Träffen riktar sig främst till personer som har god kännedom om Ladok.

Dag: Tisdag 1 februari 
Tid:
11-12
Plats: 
https://mau-se.zoom.us/j/62437796023?pwd=ZmUzbHFTc0U4KzUyNHJreTRWd3d3Zz09

Träffen spelas in och finns tillgängligt på ladok.se i efterhand.
Inspelningar av tidigare demonstrationer hittar du här

Välkommen till demo av den nya versionen av Ladok!
Under träffen kommer vi presentera och demonstrera de förändringar som gjorts i den nya versionen av Ladok.

Målgrupp
Träffen riktar sig främst till personer som har god kännedom om Ladok.

Dag: Tisdag 15 februari 
Tid:
11-12
Plats: 
https://mau-se.zoom.us/j/62437796023?pwd=ZmUzbHFTc0U4KzUyNHJreTRWd3d3Zz09

Träffen spelas in och finns tillgängligt på ladok.se i efterhand.
Inspelningar av tidigare demonstrationer hittar du här

Ladokkonsortiets styrelse har möte mellan 09.00-14.30.

mars

Välkommen till demo av den nya versionen av Ladok!
Under träffen kommer vi presentera och demonstrera de förändringar som gjorts i den nya versionen av Ladok.

Målgrupp
Träffen riktar sig främst till personer som har god kännedom om Ladok.

Dag: Tisdag 1 mars 
Tid:
11-12
Plats: 
https://mau-se.zoom.us/j/62437796023?pwd=ZmUzbHFTc0U4KzUyNHJreTRWd3d3Zz09

Träffen spelas in och finns tillgängligt på ladok.se i efterhand.
Inspelningar av tidigare demonstrationer hittar du här

Välkommen till demo av den nya versionen av Ladok!
Under träffen kommer vi presentera och demonstrera de förändringar som gjorts i den nya versionen av Ladok.

Målgrupp
Träffen riktar sig främst till personer som har god kännedom om Ladok.

Dag: Tisdag 15 mars
Tid:
11-12
Plats: 
https://mau-se.zoom.us/j/62437796023?pwd=ZmUzbHFTc0U4KzUyNHJreTRWd3d3Zz09

Träffen spelas in och finns tillgängligt på ladok.se i efterhand.
Inspelningar av tidigare demonstrationer hittar du här

Välkommen till demo av den nya versionen av Ladok!
Under träffen kommer vi presentera och demonstrera de förändringar som gjorts i den nya versionen av Ladok.

Målgrupp
Träffen riktar sig främst till personer som har god kännedom om Ladok.

Dag: Tisdag 29 mars 
Tid:
11-12
Plats: 
https://mau-se.zoom.us/j/62437796023?pwd=ZmUzbHFTc0U4KzUyNHJreTRWd3d3Zz09

Träffen spelas in och finns tillgängligt på ladok.se i efterhand.
Inspelningar av tidigare demonstrationer hittar du här

april

Välkommen till demo av den nya versionen av Ladok!
Under träffen kommer vi presentera och demonstrera de förändringar som gjorts i den nya versionen av Ladok.

Målgrupp
Träffen riktar sig främst till personer som har god kännedom om Ladok.

Dag: Tisdag 12 april
Tid:
11-12
Plats: 
https://mau-se.zoom.us/j/62437796023?pwd=ZmUzbHFTc0U4KzUyNHJreTRWd3d3Zz09

Träffen spelas in och finns tillgängligt på ladok.se i efterhand.
Inspelningar av tidigare demonstrationer hittar du här

Ladokkonsortiets styrelse har möte mellan 09.00-14.30.

Välkommen till demo av den nya versionen av Ladok!
Under träffen kommer vi presentera och demonstrera de förändringar som gjorts i den nya versionen av Ladok.

Målgrupp
Träffen riktar sig främst till personer som har god kännedom om Ladok.

Dag: Tisdag 26 april
Tid:
11-12
Plats: 
https://mau-se.zoom.us/j/62437796023?pwd=ZmUzbHFTc0U4KzUyNHJreTRWd3d3Zz09

Träffen spelas in och finns tillgängligt på ladok.se i efterhand.
Inspelningar av tidigare demonstrationer hittar du här

maj

Välkommen till demo av den nya versionen av Ladok!
Under träffen kommer vi presentera och demonstrera de förändringar som gjorts i den nya versionen av Ladok.

Målgrupp
Träffen riktar sig främst till personer som har god kännedom om Ladok.

Dag: Tisdag 10 maj
Tid:
11-12
Plats: 
https://mau-se.zoom.us/j/62437796023?pwd=ZmUzbHFTc0U4KzUyNHJreTRWd3d3Zz09

Träffen spelas in och finns tillgängligt på ladok.se i efterhand.
Inspelningar av tidigare demonstrationer hittar du här

Välkommen till demo av den nya versionen av Ladok!
Under träffen kommer vi presentera och demonstrera de förändringar som gjorts i den nya versionen av Ladok.

Målgrupp
Träffen riktar sig främst till personer som har god kännedom om Ladok.

Dag: Tisdag 24 maj
Tid:
11-12
Plats: 
https://mau-se.zoom.us/j/62437796023?pwd=ZmUzbHFTc0U4KzUyNHJreTRWd3d3Zz09

Träffen spelas in och finns tillgängligt på ladok.se i efterhand.
Inspelningar av tidigare demonstrationer hittar du här

juni

Välkommen till demo av den nya versionen av Ladok!
Under träffen kommer vi presentera och demonstrera de förändringar som gjorts i den nya versionen av Ladok.

Målgrupp
Träffen riktar sig främst till personer som har god kännedom om Ladok.

Dag: Tisdag 7 juni
Tid:
11-12
Plats: 
https://mau-se.zoom.us/j/62437796023?pwd=ZmUzbHFTc0U4KzUyNHJreTRWd3d3Zz09

Träffen spelas in och finns tillgängligt på ladok.se i efterhand.
Inspelningar av tidigare demonstrationer hittar du här