Kalender

mars

Välkommen på Ladokträff på Zoom den 31 mars

Träffen är till för lokala kontaktpersoner, lokal förvaltning, support och utbildning. Vid Ladokträffen informerar vi om utveckling och verksamhetsstöd till lärosäten och en del av mötestiden är tänkt att användas som erfarenhetsutbyte mellan lärosätena.

Zoomrum: https://umu.zoom.us/my/malinz

Tid: 9:30-14:00

9:30 Inledning av konsortiechefen (10 min)
Mauritz Danielsson

9:40 Utvecklingen av Ladok 2020 (30 min)
Mauritz Danielsson och Catherine Zetterqvist Ladokkonsortiet

Rast 10 min

10:20 Emrex – hur får vi med fler utländska lärosäten (10 min)
Tor Fridell, Linköpings universitet

10:30 Stockholms universitet berättar om sin pilot med ansökan om tillgodoräknande i studentgränssnittet(30 minuter)
Johanna Boynton, Nicole Wickman, Rainer Vesterinen och Anna Malmborg Lewis, Stockholms universitet

Rast 10 min

11:10 Aktuellt från UKÄ och SCB (30 min)
Niklas Karlsson, UKÄ och Anna Gärdqvist, SCB

11:40 Högskolan i Dalarna berättar hur det gått att komma igång med Bak- & framgrund (20 min)
Johan Hedman, Högskolan i Dalarna och Janne Johansson, Ladokkonsortiet

12:00 Lunch 50 min

12:50 Aktuella frågeställningar från lärosätena (1 tim)

Presentation av frågeställningar. Lärosätenas svar skickas in till anette.eriksson@kau.se och sammanställs efter mötet och skickas ut till alla deltagare.

  • Diskussioner om programinriktningar – Lärosäten berättar hur de gjort. Morgan Sandström, Högskolan Kristianstad och Jirina Fahlén Jonsson, Linnéuniversitetet.
  • Hur gör lärosätena för att få till en rättssäker och uppföljningsbar hantering av tillgodoräknanden?
    Exempelvis att det finns en tydlig ansökan, hänvisning till överklagande, uppföljning av reell kompetens etc? Tor Fridell, Linköpings universitet
  • Hur jobbar ni med avvikande terminstider? Maria Einler, Göteborgs universitet
  • Aliashanteringen – hur kan vi samarbeta på bästa sätt med gemensamma studenter? (Exempel student som varit på många lärosäten men ingen aktivitet på länge). Tor Fridell, Linköpings universitet
  • Administrativt avbrott- Hur gör ni? Morgan Sandström, Högskolan Kristianstad

13:50 Avrundning och sammanfattning (10 min)
Mauritz Danielsson Ladokkonsortiet

14:00 Slut

april

Mötet med lokala kontaktpersoner den 1 april hålls denna gång på Zoom

Träffen är till för lokala kontaktpersoner. På mötet informerar vi om utveckling, verksamhetsstöd till lärosäten och frågor som rör support och drift samtidigt som en del av mötestiden är tänkt att användas som erfarenhetsutbyte mellan lärosätena.

Datum: 1 april
Tid: 09.30-13.30
Plats: Zoom

Agenda:

9.30 Inledning (5 min)

Mauritz Danielsson, Ladokkonsortiet

09:35 Bevarande av Ladok (15 min)

Information om kontakter och samarbete med lärosätenas arkivarienätverk.

Mauritz Danielsson och Matz-Ola Cajdert, Ladokkonsortiet

09:50 Ändringsbarhet och registervård i Utbildningsinformation (20 min)

Karin Schelén, Ladokkonsortiet

Rast 10 min

10:20 Informationssäkerhet och dataskydd (20 minuter)

Staffan Ekstedt, Ladokkonsortiet

10:40 Så ersätter vi LadokPing (20 min)

Den nationella översikten och integrationer mot externa intressenter

Matz-Ola Cajdert och Carina Ytterström, Ladokkonsortiet

Rast 10 min

11:10 Nationell administration (30 min)

Matz-Ola Cajdert  och Linda Strand Lundberg, Ladokkonsortiet

11:40 Lunch

12:30 Teamen berättar om utvecklingen 2020 (50 min)

Anna Sandberg Telléus, Karin Schelén och Carina Ytterström, Ladokkonsortiet

13:20 Sammanfattning och avslut

Slut 13:30

Sprintdemo, tisdag 7 april, kl 11-12

Presentation av genomfört arbete i senaste sprinten. Inspelning sker av genomgången. Vi välkomnar alla frågor som bidrar till att förtydliga presentationen!

Länk till Zoomrum

Inspelningar av tidigare demonstrationer hittar du här

Sprintdemo, tisdag 21 april, kl 11-12

Presentation av genomfört arbete i senaste sprinten. Inspelning sker av genomgången. Vi välkomnar alla frågor som bidrar till att förtydliga presentationen!

Länk till Zoomrum

Inspelningar av tidigare demonstrationer hittar du här

Ladokkonsortiets styrelse har möte mellan 09.00-14.30 på Wallingatan 2.

maj

Sprintdemo, tisdag 5 maj, kl 11-12

Presentation av genomfört arbete i senaste sprinten.  Inspelning sker av genomgången. Vi välkomnar alla frågor som bidrar till att förtydliga presentationen!

Länk till Zoomrum

Inspelningar av tidigare demonstrationer hittar du här

Sprintdemo, tisdag 19 maj, kl 11-12

Presentation av genomfört arbete i senaste sprinten.  Inspelning sker av genomgången. Vi välkomnar alla frågor som bidrar till att förtydliga presentationen!

Länk till Zoomrum

Inspelningar av tidigare demonstrationer hittar du här

Ladokkonsortiets vårstämma hålls i år den 25 maj på Westmanska palatset i Stockholm.

juni

Sprintdemo, tisdag 2 juni, kl 11-12

Presentation av genomfört arbete i senaste sprinten.  Inspelning sker av genomgången. Vi välkomnar alla frågor som bidrar till att förtydliga presentationen!

Länk till Zoomrum

Inspelningar av tidigare demonstrationer hittar du här

Sprintdemo, tisdag 16 juni, kl 11-12

Presentation av genomfört arbete i senaste sprinten.  Inspelning sker av genomgången. Vi välkomnar alla frågor som bidrar till att förtydliga presentationen!

Länk till Zoomrum

Inspelningar av tidigare demonstrationer hittar du här