Kalender

april

Sprintdemo 24 april, kl 11-12

Presentation av genomfört arbete i senaste sprinten.  Inspelning sker av genomgången. Vi välkomnar alla frågor som bidrar till att förtydliga presentationen. Övriga frågor hanteras på annat sätt, tack!

Mötet sker i Zoom. Observera att det har skett ett byte av Zoom-rum för denna demonstration.

Logga in till sprintdemon här.

Genomförda inspelningar hittar du här. 

maj

Välkommen till en supportstuga 2 maj

Mötet ägnas åt att besvara lärosätens frågor kring hur utbytesstudier hanteras i Ladok.

Datum och tid: 2 maj, kl 13.00-14.00
Plats: Zoom: https://mau-se.zoom.us/j/775502169

Mötet spelas in och kommer vara tillgängligt på ladok.se i efterhand.

Skicka in frågor senast 26 april

Du får gärna skicka in frågor i förhand, så att vi har möjlighet att förbereda svaren.
Skicka in frågor till utbildning@ladok.se senast 26 april. Det går givetvis även bra att ställa frågor under mötets gång.

Sprintdemo 8 maj, kl 11-12

Presentation av genomfört arbete i senaste sprinten.  Inspelning sker av genomgången. Vi välkomnar alla frågor som bidrar till att förtydliga presentationen. Övriga frågor hanteras på annat sätt, tack!

Mötet sker i verktyget Zoom.

Logga in till sprintdemon här.

Genomförda inspelningar hittar du här. 

Heldagsutbildning om uppföljningsdatabasen

Ladokkonsortiet bjuder in till en heldagsutbildning om uppföljning, med fokus på uppföljningsdatabasen och IO- och BI-objekten. Utbildningen riktar sig till användare som ställer SQL-frågor mot databasen, den riktar inte in sig mot den avancerade specialisten. Vi kommer bland annat att ägna tid till att gå igenom innehållet i BI/IO-objekten.

För att kunna tillgodogöra dig utbildningen behöver du ha god kännedom om hur utbildningen på det egna lärosätet är uppbyggd.

Innehåll

 • IO- och BI-objektens syfte och innehåll
 • Skillnad mellan IO-objekt och BI-objekt
 • Skillnad mellan UID och ID
 • Skillnad mellan uppföljning i gamla Ladok och nya
 • Praktiska exempel och tips

Datum och anmälan

Utbildningsdagen erbjuds vid två tillfällen för att så många som möjligt ska kunna delta. Innehållet är detsamma vid båda tillfällena.
När du anmäler dig kan du prioritera vilket tillfälle du helst önskar delta på:

• Tillfälle 1: 22 maj, kl 9-16
• Tillfälle 2: 28 maj, kl 9-16

Det finns plats för 2 deltagare per lärosäte, dock kan fler deltagare skickas från större lärosäten.

Anmälan görs senast den 17 april via detta anmälningsformulär.

Plats: Garnisonen Konferens, Karlavägen 100, Stockholm.

Skicka gärna frågor i förväg

Vi tar tacksamt emot frågor i förväg som du önskar svar på under utbildningen.
Skicka in dem senast 8 maj till utbildning@ladok.se. Frågor besvaras i mån av tid och relevans för målgruppen för utbildningen.

Du kan givetvis även ställa frågor under utbildningsdagen.

Sprintdemo 22 maj, kl 11-12

Presentation av genomfört arbete i senaste sprinten.  Inspelning sker av genomgången. Vi välkomnar alla frågor som bidrar till att förtydliga presentationen. Övriga frågor hanteras på annat sätt, tack!

Mötet sker i verktyget Zoom.

Logga in till sprintdemon här.

Genomförda inspelningar hittar du här. 

Följande ärenden brukar behandlas vid vårstämman:

 • Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse.
 • Fastställande av resultat- och balansräkning.
 • Beslut i frågan om styrelsen har fullgjort sina åligganden.
 • Val av styrelse, utse ordförande och vice ordförande.
 • Val av valberedning.
 • Rambeslut för verksamheten följande verksamhetsår, med målbeskrivning och ekonomiska ramar, beslut om medlemsavgift och fördelningen bland medlemmarna.

Läs mer om konsortiets stämma.

Heldagsutbildning om uppföljningsdatabasen

Ladokkonsortiet bjuder in till en heldagsutbildning om uppföljning, med fokus på uppföljningsdatabasen och IO- och BI-objekten. Utbildningen riktar sig till användare som ställer SQL-frågor mot databasen, den riktar inte in sig mot den avancerade specialisten. Vi kommer bland annat att ägna tid till att gå igenom innehållet i BI/IO-objekten.

För att kunna tillgodogöra dig utbildningen behöver du ha god kännedom om hur utbildningen på det egna lärosätet är uppbyggd.

Innehåll

 • IO- och BI-objektens syfte och innehåll
 • Skillnad mellan IO-objekt och BI-objekt
 • Skillnad mellan UID och ID
 • Skillnad mellan uppföljning i gamla Ladok och nya
 • Praktiska exempel och tips

Datum och anmälan

Utbildningsdagen erbjuds vid två tillfällen för att så många som möjligt ska kunna delta. Innehållet är detsamma vid båda tillfällena.
När du anmäler dig kan du prioritera vilket tillfälle du helst önskar delta på:

• Tillfälle 1: 22 maj, kl 9-16
• Tillfälle 2: 28 maj, kl 9-16

Det finns plats för 2 deltagare per lärosäte, dock kan fler deltagare skickas från större lärosäten.

Anmälan görs senast den 17 april via detta anmälningsformulär.

Plats: Garnisonen Konferens, Karlavägen 100, Stockholm.

Skicka gärna frågor i förväg

Vi tar tacksamt emot frågor i förväg som du önskar svar på under utbildningen.
Skicka in dem senast 8 maj till utbildning@ladok.se. Frågor besvaras i mån av tid och relevans för målgruppen för utbildningen.

Du kan givetvis även ställa frågor under utbildningsdagen.

juni

Sprintdemo 5 juni, kl 11-12

Presentation av genomfört arbete i senaste sprinten.  Inspelning sker av genomgången. Vi välkomnar alla frågor som bidrar till att förtydliga presentationen. Övriga frågor hanteras på annat sätt, tack!

Mötet sker i verktyget Zoom.

Logga in till sprintdemon här.

Genomförda inspelningar hittar du här. 

Sprintdemo 19 juni, kl 11-12

Presentation av genomfört arbete i senaste sprinten.  Inspelning sker av genomgången. Vi välkomnar alla frågor som bidrar till att förtydliga presentationen. Övriga frågor hanteras på annat sätt, tack!

Mötet sker i verktyget Zoom.

Logga in till sprintdemon här.

Genomförda inspelningar hittar du här. 

juli

Sprintdemo 3 juli, kl 11-12

Presentation av genomfört arbete i senaste sprinten.  Inspelning sker av genomgången. Vi välkomnar alla frågor som bidrar till att förtydliga presentationen. Övriga frågor hanteras på annat sätt, tack!

Mötet sker i verktyget Zoom.

Logga in till sprintdemon här.

Genomförda inspelningar hittar du här. 

september

Nästa NUAK kommer äga rum i Göteborg 24-25 september då Göteborgs universitet och Chalmers står som värdar.

I programkommittén deltar Malin Eivergård, Gunnar Råhlén och Mauritz Danielsson från konsortiet och snart börjar arbetet med att skapa ett program till konferensen. Anmälan öppnar i slutet av maj 2019.

Skicka in intresseanmälan

Inför NUAK 2019 som äger rum 24-25 september i Göteborg tar vi gärna emot intresseanmälningar från dig som vill dela med dig av kunskaper och erfarenheter!

Call for Paper

Det är viktigt att du stämmer av med din chef att du anmäler intresse för att tala på NUAK då du/din organisation står för eventuell resa och uppehälle samt halva deltagaravgiften för konferensen om du vill delta utöver ditt pass.

Sista dag att skicka in din intresseanmälan till nuak@uhr.se är torsdag 14:e februari 2019.

Några tips utifrån utvärderingar av tidigare konferenser:

 • Ju mer konkret pass och kopplat till verksamhet, desto mer uppskattat!
 • Om du berättar om tex ett nytt/förändrat arbetssätt eller systemstöd – beskriv både vad målet var, utmaningar under arbetet och hur dessa löstes, viktiga överväganden som gjordes och vad slutresultatet blev (om ni kommit så långt).
 • Tänk igenom om du vill ha mycket eller lite frågor och synpunkter – i ett brett pass som riktar sig till många åhörare är det inte alltid lätt att skapa tid för både diskussioner och summering.

Vi ser fram emot att höra av dig!

Programkommittén för NUAK2019