Kalender

december

Onsdag 19 december

Sprintdemo efter senaste sprinten: onsdag 19 december, kl. 11:00 – 11:45.
Håll utkik i kalendern för kommande demos.

Innehåll

Presentation av genomfört arbete i senaste sprinten.  Inspelning sker av genomgången.
Vi välkomnar alla frågor som bidrar till att förtydliga presentationen. (Övriga frågor hanteras på annat sätt, tack!)

Logga in till sprintdemon här. 

januari

Supportstuga terminsstart och -slut

Inför terminsskiftet HT18/VT19 kommer en supportstuga att hållas i Zoom. Under mötet kommer deltagarna kunna ställa frågor inför terminsstart och –slut till personer inom verksamhetsstödsteamen, supporten och utbildningsdelen samt till de andra lärosäten som också deltar under supportstugan.

 

Datum och tid: 11 januari, kl. 13-15 (om hela mötestiden används tar vi en paus under mötet)

Plats: zoom https://sunet.zoom.us/j/711691577

 

Mötet spelas in och kommer vara tillgängligt på ladok.se i efterhand.

Skicka in frågor senast 9 januari

För att kunna svara så bra svar som möjligt på era frågor ber vi er att skicka in dem till utbildning@ladok.se före 9 januari, 2019. Det kommer även finnas utrymme att ställa frågor under mötet.

Observera att mötet handlar om frågor inför terminsstart och -slut, andra frågor kommer inte besvaras under mötet.

 

februari

Varmt välkommen att delta i våra informations- och frågetillfällen kring Ladok.

Ladokinformation i Zoom

Våra webbmöten hålls numera i Zoom (eftersom Sunet avslutar tjänsten Adobe Connect som vi använde tidigare). Det finns två versioner av Zoom, lärosätet egen instans och Sunet’s gemensamma Zoom-instans. De flesta lärosäten har en egen instans av Zoom så använd företrädesvis ditt eget lärosätes instans.  Om det är första gången du ska delta i ett Zoom-möte behöver du ladda ner och installera en klient för Zoom.Hör efter med din IT avdelning hur nedladdning av ZOOM-klienten ska gå till hos er.

Logga in till webbmötet här.

På agendan för varje frågestund står vanligtvis:

  • Status för arbetet med gränssnitt.
  • Status för leveranser.
  • Demo av funktionalitet.
  • Tid för deltagarnas frågor.

Vi lägger in datum för kommande träffar under under kalendern.

Material och inspelningar hittar lägger vi ut här efter mötet.

april

maj

Följande ärenden brukar behandlas vid vårstämman:

  • Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse.
  • Fastställande av resultat- och balansräkning.
  • Beslut i frågan om styrelsen har fullgjort sina åligganden.
  • Val av styrelse, utse ordförande och vice ordförande.
  • Val av valberedning.
  • Rambeslut för verksamheten följande verksamhetsår, med målbeskrivning och ekonomiska ramar, beslut om medlemsavgift och fördelningen bland medlemmarna.

Läs mer om konsortiets stämma.