Kalender

februari

Sprintdemo 27 februari

Innehåll

Presentation av genomfört arbete i senaste sprinten.  Inspelning sker av genomgången.
Vi välkomnar alla frågor som bidrar till att förtydliga presentationen. Övriga frågor hanteras på annat sätt, tack!

Mötet sker i verktyget Zoom eftersom Sunet inom kort avslutar tjänsten Adobe Connect.

Logga in till sprintdemon här.

mars

april

Välkommen på Ladokträff den 10 april

Observera att datumet är ändrat från 9 april till onsdagen den 10 april.

Ladokträffen är öppen för alla som är intresserade av Ladok. Vi vänder oss främst till dig som är lokal kontaktperson eller arbetar inom lokal förvaltning, support och utbildning.
Lokal: Ladokträffen hålls i lokalen Bryggarkungen på Westmans Event & Konferens, ingång Holländargatan 17.

Länk till anmälan samt agenda läggs ut i god tid innan mötet.

 

maj

Följande ärenden brukar behandlas vid vårstämman:

  • Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse.
  • Fastställande av resultat- och balansräkning.
  • Beslut i frågan om styrelsen har fullgjort sina åligganden.
  • Val av styrelse, utse ordförande och vice ordförande.
  • Val av valberedning.
  • Rambeslut för verksamheten följande verksamhetsår, med målbeskrivning och ekonomiska ramar, beslut om medlemsavgift och fördelningen bland medlemmarna.

Läs mer om konsortiets stämma.

september

Nästa NUAK kommer äga rum i Göteborg 24-25 september då Göteborgs universitet och Chalmers står som värdar.

I programkommittén deltar Malin Eivergård, Gunnar Råhlén och Mauritz Danielsson från konsortiet och snart börjar arbetet med att skapa ett program till konferensen. Anmälan öppnar i slutet av maj 2019.

Skicka in intresseanmälan

Inför NUAK 2019 som äger rum 24-25 september i Göteborg tar vi gärna emot intresseanmälningar från dig som vill dela med dig av kunskaper och erfarenheter!

Call for Paper

Det är viktigt att du stämmer av med din chef att du anmäler intresse för att tala på NUAK då du/din organisation står för eventuell resa och uppehälle samt halva deltagaravgiften för konferensen om du vill delta utöver ditt pass.

Sista dag att skicka in din intresseanmälan till nuak@uhr.se är torsdag 14:e februari 2019.

Några tips utifrån utvärderingar av tidigare konferenser:

  • Ju mer konkret pass och kopplat till verksamhet, desto mer uppskattat!
  • Om du berättar om tex ett nytt/förändrat arbetssätt eller systemstöd – beskriv både vad målet var, utmaningar under arbetet och hur dessa löstes, viktiga överväganden som gjordes och vad slutresultatet blev (om ni kommit så långt).
  • Tänk igenom om du vill ha mycket eller lite frågor och synpunkter – i ett brett pass som riktar sig till många åhörare är det inte alltid lätt att skapa tid för både diskussioner och summering.

Vi ser fram emot att höra av dig!

Programkommittén för NUAK2019