Kalender

februari

Sprintdemo, tisdag 25 februari, kl 11-12

Presentation av genomfört arbete i senaste sprinten. Inspelning sker av genomgången. Vi välkomnar alla frågor som bidrar till att förtydliga presentationen!

Länk till Zoomrum

Inspelningar av tidigare demonstrationer hittar du här

mars

Sprintdemo, tisdag 10 mars, kl 11-12

Presentation av genomfört arbete i senaste sprinten.  Inspelning sker av genomgången. Vi välkomnar alla frågor som bidrar till att förtydliga presentationen!

Länk till Zoomrum

Inspelningar av tidigare demonstrationer hittar du här

Onsdagen den 11:e mars  mellan klockan 13 – 15 anordnar Ladokkonsortiet en frågestund om resultatet från förstudien ”Gemensamt stöd för utbildningsplanering”

Syftet med frågestunden är att ge lärosätena möjlighet att ställa frågor om innehållet i rapporten. Inbjudan har gått ut till lokala kontaktpersoner och lokala objektägare och varje lärosäte har möjlighet att skicka två deltagare.

Mötet äger rum på Westmanska palatset i Stockholm. Mötet kommer inte att spelas in och det kommer inte att vara möjligt att delta via videolänk.

Här kan du läsa mer om förstudien.

Sprintdemo, tisdag 24 mars, kl 11-12

Presentation av genomfört arbete i senaste sprinten. Inspelning sker av genomgången. Vi välkomnar alla frågor som bidrar till att förtydliga presentationen!

Länk till Zoomrum

Inspelningar av tidigare demonstrationer hittar du här

Välkommen på Ladokträff den 31 mars

Träffen är till för lokala kontaktpersoner, lokal förvaltning, support och utbildning. Vid Ladokträffen informerar vi om utveckling och verksamhetsstöd till lärosäten och en del av mötestiden är tänkt att användas som erfarenhetsutbyte mellan lärosätena.

Länk till bokningen finns längst ned på denna sida!

Lokal: Bryggarkungen på Westmans Event & Konferens, ingång Holländargatan 17.

09.30-10.00 Fika och mingel (30 min)

10.00-10.15: Inledning av konsortiechefen (15 min)
Mauritz Danielsson.

10.15- 10.45 Utvecklingen av Ladok 2020 (30 min)
Catherine Zetterqvist, Ladokkonsortiet

10.45-10.55 Emrex – hur får vi med fler utländska lärosäten (10 min)
Tor Fridell, Linköpings universitet

10.55.11.05: Kort paus (10 min)

11.05-11.35  Stockholms universitet berättar om sin pilot med ansökan om tillgodoräknande i studentgränssnittet(30 minuter)
Johanna Boynton, Nicole Wickman, Rainer Vesterinen och Anna Malmborg Lewis, Stockholms universitet

11.35-12.00 Resultatet av förstudien ”Gemensamt stöd för utbildningsplanering” (25 min inklusive frågor)
Malin Zingmark, Ladokkonsortiet

12.00-12.50 Lunch (50 min)
Lunch och kaffe/tea på restaurang Westman.

12.50-13.20 Rapport från arbetet med användargränssnitten (30 min)
Anette Eriksson, Ladokkonsortiet berättar om arbetet med enkäter och intervjuer samt visar kommande förbättringarna av studentgränssnittet.

13.20-14.20 Diskussion i mindre grupper (60 min)
Diskussioner och erfarenhetsutbyte i mindre grupper med representanter från konsortiet.
Obs! Ange i meddelanderutan om du behöver specialkost samt vilket pass du vill delta i. Principen först till kvarn gäller för deltagande i passen.

PASS 1: Aktivitetstillfällen och medarbetarrättigheter
Hur används de? Har man hittat någon smart lösning?
Gunnar Råhlen och Jenny Sandqvist, Ladokkonsortiet

PASS 2: Hur vi lär våra användare?
Hur jobbar man på lärosätet med att utbilda sina användare? Dela med er av tips på hur man kan använda sig av det nationella utbildningsmaterialet, Ladokvägledningen eller systemdokumentationen för att ta fram material lokalt.
Klara Nordström, Victor Claesson och Maria Valtersson, Ladokkonsortiet

PASS 3: Praxisfrågor
Tex studentrabatter, utlämnande av offentliga handlingar, doktorander som läser på andra lärosäten.
Matz-Ola Cajdert och Katja Tavo, Ladokkonsortiet

PASS 4: Tips och diskussion om hur man kan använda ärendekorgar i verksamheten
Linda Strand Lundberg, Ladokkonsortiet

14.20- 14.50 Aktuellt från UKÄ och SCB (30 min)
Niklas Karlsson, UKÄ och Anna Gärdqvist, SCB

14.50- 15.20 Högskolan i Dalarna berättar hur det gått att komma igång med Bak- & framgrund (30 min)
Johan Hedman, Högskolan i Dalarna och Janne Johansson, Ladokkonsortiet

15.20- 15.30 Avrundning och sammanfattning (10 min)
Mauritz Danielsson Ladokkonsortiet

15.30-16.00 Fika och mingel

15.30-17.00 Spontana möten
Lokalerna är öppna fram till kl 17 så det finns möjlighet att stanna kvar och diskutera aktuella frågor. Arrangörerna kommer inte initiera några möten utan det är upp till deltagarna själva att arrangera det innan eller under mötesdagen. Däremot kommer några från Ladokkonsortiet stanna kvar för vidare diskussion.

Förannonserade punkter:
Diskussioner om programinriktningar – HKR och ev något mer lärosäte berättar hur de gjort

Observera! Sista anmälningsdag är den 1 mars kl 17.00. Max 3 bokningar per lärosäte.

Hitta till Westmans Event & Konferens, Holländargatan 17.

april

Välkommen till möte med de lokala kontaktpersonerna!

Träffen är till för lokala kontaktpersoner. På mötet informerar vi om utveckling, verksamhetsstöd till lärosäten och frågor som rör support och drift samtidigt som en del av mötestiden är tänkt att användas som erfarenhetsutbyte mellan lärosätena.

Datum: 1 april
Tid: 09.00-15.00
Plats: Westmans Event & Konferens.

Lokal:  Westmans Event & Konferens, ingång Holländargatan 17.

Agenda:

09.00-09:10: Inledning (10 min)
Mauritz Danielsson, Ladokkonsortiet

09.10-09.30 Rapport från SUHF:s aliasutredning (20 min)
Mauritz Danielsson och Linda Strand Lundberg, Ladokkonsortiet

09.30-09.50 Bevarande av Ladok (20 min)
Information om kontakter och samarbete med lärosätenas arkivarienätverk.
Mauritz Danielsson och Matz-Ola Cajdert, Ladokkonsortiet

09.50-09.50 Ändringsbarhet och registervård i Utbildningsinformation (30 min)
Karin Schelén, Ladokkonsortiet

10.20-10.40: Paus med kaffe, te och frukt (20 min)

10.40-11.00  Informationssäkerhet och dataskydd (20 minuter)
Staffan Ekstedt, Ladokkonsortiet

11.00-11.30 Årsredovisningen och Riksrevisionens granskningar (30 min)
Hur har det gått? Diskussioner lärosätena emellan.
Katja Taavo och Jan Johansson, Ladokkonsortiet

11.30-12.20 Lunch (50 min)
Lunch och kaffe på restaurang Westman.

12.20-12.50 Så ersätter vi LadokPing (30 min)
Den nationella översikten och integrationer mot externa intressenter
Matz-Ola Cajdert och Carina Ytterström, Ladokkonsortiet

12.50-13.40 Teamen berättar om utvecklingen 2020 (50 min)
Anna Sandberg Telléus, Karin Schelén och Carina Ytterström, Ladokkonsortiet

13.40- 14.00: Paus med kaffe, te och frukt (20 min)

14.00- 14.55 Nationell administration (55 min)
Matz-Ola Cajdert  och Linda Strand Lundberg, Ladokkonsortiet

14.55- 15.00 Avslutning

Sprintdemo, tisdag 7 april, kl 11-12

Presentation av genomfört arbete i senaste sprinten. Inspelning sker av genomgången. Vi välkomnar alla frågor som bidrar till att förtydliga presentationen!

Länk till Zoomrum

Inspelningar av tidigare demonstrationer hittar du här

Sprintdemo, tisdag 21 april, kl 11-12

Presentation av genomfört arbete i senaste sprinten. Inspelning sker av genomgången. Vi välkomnar alla frågor som bidrar till att förtydliga presentationen!

Länk till Zoomrum

Inspelningar av tidigare demonstrationer hittar du här

Ladokkonsortiets styrelse har möte mellan 09.00-14.30 på Wallingatan 2.

maj

Sprintdemo, tisdag 5 maj, kl 11-12

Presentation av genomfört arbete i senaste sprinten.  Inspelning sker av genomgången. Vi välkomnar alla frågor som bidrar till att förtydliga presentationen!

Länk till Zoomrum

Inspelningar av tidigare demonstrationer hittar du här

Sprintdemo, tisdag 19 maj, kl 11-12

Presentation av genomfört arbete i senaste sprinten.  Inspelning sker av genomgången. Vi välkomnar alla frågor som bidrar till att förtydliga presentationen!

Länk till Zoomrum

Inspelningar av tidigare demonstrationer hittar du här

Ladokkonsortiets vårstämma hålls i år den 25 maj på Westmanska palatset i Stockholm.

juni

Sprintdemo, tisdag 2 juni, kl 11-12

Presentation av genomfört arbete i senaste sprinten.  Inspelning sker av genomgången. Vi välkomnar alla frågor som bidrar till att förtydliga presentationen!

Länk till Zoomrum

Inspelningar av tidigare demonstrationer hittar du här

Sprintdemo, tisdag 16 juni, kl 11-12

Presentation av genomfört arbete i senaste sprinten.  Inspelning sker av genomgången. Vi välkomnar alla frågor som bidrar till att förtydliga presentationen!

Länk till Zoomrum

Inspelningar av tidigare demonstrationer hittar du här