Kalender

maj

Välkommen till demo av den nya versionen av Ladok!
Under träffen kommer vi presentera och demonstrera de förändringar som gjorts i den nya versionen av Ladok.

Målgrupp
Träffen riktar sig främst till personer som har god kännedom om Ladok.

Dag: Tisdag 24 maj
Tid:
11-12
Plats: 
https://mau-se.zoom.us/j/62437796023?pwd=ZmUzbHFTc0U4KzUyNHJreTRWd3d3Zz09

Träffen spelas in och finns tillgängligt på ladok.se i efterhand.
Inspelningar av tidigare demonstrationer hittar du här

Välkommen till Zoom-träff för lokala kontaktpersoner!

Tid: 9:30-12:00
Zoomrum:
https://mau-se.zoom.us/j/63948141941

09:30-09:45 Mauritz Danielsson hälsar välkommen och pratar lite om stämman
09:45-10:10  Niklas Karlsson och Sofia Tiberg från UKÄ informerar om ”Uppdraget att genomföra en översyn av förordningen 1993:1153 om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor.

10:10-10:30 Rast

10:30-10:45 Tor Fridell informerar om status för EMREX och vad som händer framöver.
10:45-11:00  Matz-Ola Cajdert informerar om Nationell administration samt tankar bakom namnbyten på systemaktiviteter.

11:00-11:10 Bensträckare

11:10-11:20 Elisabeth Larsson introducerar avgiftshanteringen
11:20-11:50 Gruppdiskussion ” Gemensamt samtal om hur lärosätet tar emot och inför ny Ladok-funktionalitet i sin verksamhet”

11:50-12:00
Avslutning

Välkomna! Ingen anmälan krävs.

juni

Supportstuga för utbildningsplanering torsdagen den 2 juni

Under supportstugan kommer vi att svara på frågor/support beträffande utbildningsplanering i Ladok.

Datum och tid: 2 juni kl 10.00-11.00
Länk till zoom-rum

Du får gärna skicka in frågor i förhand, så att vi har möjlighet att förbereda svaren. Skicka dina frågor till jan.winkle@mau.se

Det går givetvis bra att  ställa frågor under mötets gång.

Välkommen!

Välkommen till demo av den nya versionen av Ladok!
Under träffen kommer vi presentera och demonstrera de förändringar som gjorts i den nya versionen av Ladok.

Målgrupp
Träffen riktar sig främst till personer som har god kännedom om Ladok.

Dag: Tisdag 7 juni
Tid:
11-12
Plats: 
https://mau-se.zoom.us/j/62437796023?pwd=ZmUzbHFTc0U4KzUyNHJreTRWd3d3Zz09

Träffen spelas in och finns tillgängligt på ladok.se i efterhand.
Inspelningar av tidigare demonstrationer hittar du här

Supportstuga för utbildningsplanering torsdagen den 9 juni

Under supportstugan kommer vi att svara på frågor/support beträffande utbildningsplanering i Ladok.

Datum och tid: 9 juni kl 10.00-11.00
Länk till zoom-rum

Du får gärna skicka in frågor i förhand, så att vi har möjlighet att förbereda svaren. Skicka dina frågor till jan.winkle@mau.se

Det går givetvis bra att  ställa frågor under mötets gång.

Välkommen!

Supportstuga för utbildningsplanering torsdagen den 16 juni

Under supportstugan kommer vi att svara på frågor/support beträffande utbildningsplanering i Ladok.

Datum och tid: 16 juni kl 10.00-11.00
Länk till zoom-rum

Du får gärna skicka in frågor i förhand, så att vi har möjlighet att förbereda svaren. Skicka dina frågor till jan.winkle@mau.se

Det går givetvis bra att  ställa frågor under mötets gång.

Välkommen!

Supportstuga för utbildningsplanering torsdagen den 23 juni

Under supportstugan kommer vi att svara på frågor/support beträffande utbildningsplanering i Ladok.

Datum och tid: 23 juni kl 10.00-11.00
Länk till zoom-rum

Du får gärna skicka in frågor i förhand, så att vi har möjlighet att förbereda svaren. Skicka dina frågor till jan.winkle@mau.se

Det går givetvis bra att  ställa frågor under mötets gång.

Välkommen!