Kalender

mars

Målgrupp
Ladokträffen hålls en gång per år och riktar sig till lokala kontaktpersoner, lokal Ladok-förvaltning och för dig som jobbar med support och utbildning om Ladok.

Vid Ladokträffen informerar vi om utveckling, verksamhetsstöd till lärosäten och frågor som rör support och drift. En del av mötestiden är tänkt att användas för erfarenhetsutbyte mellan deltagarna från olika lärosäten.

Dag:   29 mars
Tid:   
09:30-12:00
Plats:
https://mau-se.zoom.us/j/65365716943

Agenda

  • 9:30- 09:50 Konsortiechef Mauritz Danielsson hälsar välkommen och övergripande info.
  • 9: 50- 10:10 IT-säkerhetsrevision Staffan Ekstedt
  • 10:10 – 10:30 Omvärldsspaning Tor Fridell
  • 10:30 – 10:50 Fika och Mingel i breakoutrooms
  • 10:50 – 11:10 Bak och Framgrund Mattias Renehed
  • 11:10 – 11:30 Utbildningsplanering Team 5
  • 11:30 – 11:50 Användarstöd kommande utveckling Klara Nordström och Moa Eriksson

Om ni har önskemål om frågor som ni vill få information om eller ta upp i gruppdiskussionerna, mejla till info@ladok.se.

Välkomna!

april

Välkommen till supportstugor om ny studieavgiftshantering!

Under supportstugan kommer vi att svara på frågor beträffande den nya studieavgiftshanteringen i Ladok.

Målgrupp

Träffarna riktar sig till lokala kontaktpersoner, studieavgiftshandläggare och övriga personer som är intresserade av studieavgifter.

Dag: 3 april
Tid: 13:00 -14:00
Plats: https://mau-se.zoom.us/j/61087857391

Frågor

Du får gärna skicka in frågor i förhand, så att vi har möjlighet att förbereda svaren. Skicka dina frågor till jan.winkle@mau.se. Det går givetvis även bra att ställa frågor under mötets gång.

Frågor och svar från supportstugorna angående studieavgifter finns tillgängligt både på ladok.se  och i vägledningen.

Välkommen på supportstuga!

Under supportstugan kommer vi att svara på frågor beträffande utbildningsplanering i Ladok.

Målgrupp
Träffen riktar sig till lokala kontaktpersoner och personer som är intresserade av utbildningsplanering.

Dag: 6 april
Tid: 
10-11
Plats:
https://mau-se.zoom.us/j/69707160813

Frågor 
Du får gärna skicka in frågor i förhand, så att vi har möjlighet att förbereda svaren. Skicka dina frågor till jan.winkle@mau.se. Det går givetvis även bra att ställa frågor under mötets gång.

Frågor och svar från tidigare supportstugor rörande utbildningsplanering finns i Ladoks vägledning.

Välkommen till demo av den nya versionen av Ladok!

Under träffen kommer vi berätta om och demonstrera de förändringar som gjorts i den nya versionen av Ladok.

Målgrupp
Träffen riktar sig främst till personer som har god kännedom om Ladok.

Dag: Tisdag 11 april (hålls på tisdagen eftersom måndagen är röd dag)
Tid:
11-12
Plats: 
https://mau-se.zoom.us/j/62437796023?pwd=ZmUzbHFTc0U4KzUyNHJreTRWd3d3Zz09

Träffen spelas in och finns tillgängligt på ladok.se i efterhand.
Inspelningar av tidigare demonstrationer hittar du här

Välkommen på supportstuga!

Under supportstugan kommer vi att svara på frågor beträffande integrationer för utbildningsplanering i Ladok.

Målgrupp
Träffen riktar sig främst till integratörer.

Dag: 13 april
Tid: 
10-11
Plats:
https://mau-se.zoom.us/j/61809539395

Frågor 
Du får gärna skicka in frågor i förhand, så att vi har möjlighet att förbereda svaren. Skicka dina frågor till jan.winkle@mau.se. Det går givetvis även bra att ställa frågor under mötets gång.

Frågor och svar från tidigare supportstugor rörande utbildningsplanering finns i Ladoks vägledning.

Välkommen till Supportstuga om studieavgifter för integratörer!

Under supportstugan kommer vi att svara på frågor beträffande integrationer för studieavgifter i Ladok.

Målgrupp
Träffen riktar sig främst till lokala tekniska kontaktpersoner och integratörer.

Dag: 13 april
Tid: 14:00 -15:00
Plats: https://mau-se.zoom.us/j/68984804846

Du får gärna skicka in frågor i förhand, så att vi har möjlighet att förbereda svaren. Skicka dina frågor till mats.kramer@umu.se. Det går givetvis även bra att ställa frågor under mötets gång.

Ytterligare tillfällen kommer att ges vid behov.

Välkommen till supportstugor om ny studieavgiftshantering!

Under supportstugan kommer vi att svara på frågor beträffande den nya studieavgiftshanteringen i Ladok.

Målgrupp

Träffarna riktar sig till lokala kontaktpersoner, studieavgiftshandläggare och övriga personer som är intresserade av studieavgifter.

Dag: 17 april
Tid: 13:00 -14:00
Plats: https://mau-se.zoom.us/j/61087857391

Frågor

Du får gärna skicka in frågor i förhand, så att vi har möjlighet att förbereda svaren. Skicka dina frågor till jan.winkle@mau.se. Det går givetvis även bra att ställa frågor under mötets gång.

Frågor och svar från supportstugorna angående studieavgifter finns tillgängligt både på ladok.se  och i vägledningen.

Välkommen på supportstuga!

Under supportstugan kommer vi att svara på frågor beträffande utbildningsplanering i Ladok.

Målgrupp
Träffen riktar sig till lokala kontaktpersoner och personer som är intresserade av utbildningsplanering.

Dag: 20 april
Tid: 
10-11
Plats:
https://mau-se.zoom.us/j/69707160813

Frågor 
Du får gärna skicka in frågor i förhand, så att vi har möjlighet att förbereda svaren. Skicka dina frågor till jan.winkle@mau.se. Det går givetvis även bra att ställa frågor under mötets gång.

Frågor och svar från tidigare supportstugor rörande utbildningsplanering finns i Ladoks vägledning.

Välkommen till demo av den nya versionen av Ladok!

Under träffen kommer vi berätta om och demonstrera de förändringar som gjorts i den nya versionen av Ladok.

Målgrupp
Träffen riktar sig främst till personer som har god kännedom om Ladok.

Dag: Måndag 24 april
Tid:
11-12
Plats: 
https://mau-se.zoom.us/j/62437796023?pwd=ZmUzbHFTc0U4KzUyNHJreTRWd3d3Zz09

Träffen spelas in och finns tillgängligt på ladok.se i efterhand.
Inspelningar av tidigare demonstrationer hittar du här

Välkommen till supportstugor om ny studieavgiftshantering!

Under supportstugan kommer vi att svara på frågor beträffande den nya studieavgiftshanteringen i Ladok.

Målgrupp

Träffarna riktar sig till lokala kontaktpersoner, studieavgiftshandläggare och övriga personer som är intresserade av studieavgifter.

Dag: 24 april
Tid: 13:00 -14:00
Plats: https://mau-se.zoom.us/j/61087857391

Frågor

Du får gärna skicka in frågor i förhand, så att vi har möjlighet att förbereda svaren. Skicka dina frågor till jan.winkle@mau.se. Det går givetvis även bra att ställa frågor under mötets gång.

Frågor och svar från supportstugorna angående studieavgifter finns tillgängligt både på ladok.se  och i vägledningen.

maj

Välkommen på supportstuga!

Under supportstugan kommer vi att svara på frågor beträffande utbildningsplanering i Ladok.

Målgrupp
Träffen riktar sig till lokala kontaktpersoner och personer som är intresserade av utbildningsplanering.

Dag: 4 maj
Tid: 
10-11
Plats:
https://mau-se.zoom.us/j/69707160813

Frågor 
Du får gärna skicka in frågor i förhand, så att vi har möjlighet att förbereda svaren. Skicka dina frågor till jan.winkle@mau.se. Det går givetvis även bra att ställa frågor under mötets gång.

Frågor och svar från tidigare supportstugor rörande utbildningsplanering finns i Ladoks vägledning.

Välkommen till demo av den nya versionen av Ladok!

Under träffen kommer vi berätta om och demonstrera de förändringar som gjorts i den nya versionen av Ladok.

Målgrupp
Träffen riktar sig främst till personer som har god kännedom om Ladok.

Dag: Måndag 8 maj
Tid:
11-12
Plats: 
https://mau-se.zoom.us/j/62437796023?pwd=ZmUzbHFTc0U4KzUyNHJreTRWd3d3Zz09

Träffen spelas in och finns tillgängligt på ladok.se i efterhand.
Inspelningar av tidigare demonstrationer hittar du här

Välkommen till supportstugor om ny studieavgiftshantering!

Under supportstugan kommer vi att svara på frågor beträffande den nya studieavgiftshanteringen i Ladok.

Målgrupp

Träffarna riktar sig till lokala kontaktpersoner, studieavgiftshandläggare och övriga personer som är intresserade av studieavgifter.

Dag: 8 maj
Tid: 13:00 -14:00
Plats: https://mau-se.zoom.us/j/61087857391

Frågor

Du får gärna skicka in frågor i förhand, så att vi har möjlighet att förbereda svaren. Skicka dina frågor till jan.winkle@mau.se. Det går givetvis även bra att ställa frågor under mötets gång.

Frågor och svar från supportstugorna angående studieavgifter finns tillgängligt både på ladok.se  och i vägledningen.

Välkommen på supportstuga!

Under supportstugan kommer vi att svara på frågor beträffande integrationer för utbildningsplanering i Ladok.

Målgrupp
Träffen riktar sig främst till integratörer.

Dag: 11 maj
Tid: 
10-11
Plats:
https://mau-se.zoom.us/j/61809539395

Frågor 
Du får gärna skicka in frågor i förhand, så att vi har möjlighet att förbereda svaren. Skicka dina frågor till jan.winkle@mau.se. Det går givetvis även bra att ställa frågor under mötets gång.

Frågor och svar från tidigare supportstugor rörande utbildningsplanering finns i Ladoks vägledning.

Välkommen till träff för lokala kontaktpersoner måndag den 22 maj!

Målgrupp
Träffen är till för lokala kontaktpersoner. På mötet informerar vi om utveckling,
verksamhetsstöd till lärosäten och frågor som rör support och drift samtidigt
som en del av mötestiden är tänkt att användas som erfarenhetsutbyte mellan
lärosätena.

Dag:   22 maj 2023
Tid:   
10:00 – 15:30
Plats: 
Klara Strand, Stockholm

Det finns plats för en deltagare per lärosäte. Anmälan görs till info@ladok.se senast 31 mars. Ange i mailet om ni önskar specialkost vid lunchen. Fika kommer finnas tillgängligt från kl 9:30.

Agenda
Dagordning meddelas senare. Har ni önskemål om särskilda ämnen som skall tas upp går det bra att maila till info@ladok.se

Anledningen att vi valt en måndag denna gång beror på tillgänglighet på lokaler som är lämpliga. Det är mycket bokat i Stockholm dessa veckor och vi ville gärna vara nära Centralen för att underlätta resor. Om ni direkt känner att det är olämpligt med en måndag hör av er till info@ladok.se

Välkomna!

Välkommen till demo av den nya versionen av Ladok!

Under träffen kommer vi berätta om och demonstrera de förändringar som gjorts i den nya versionen av Ladok.

Målgrupp
Träffen riktar sig främst till personer som har god kännedom om Ladok.

Dag: Måndag 22 maj
Tid:
11-12
Plats: 
https://mau-se.zoom.us/j/62437796023?pwd=ZmUzbHFTc0U4KzUyNHJreTRWd3d3Zz09

Träffen spelas in och finns tillgängligt på ladok.se i efterhand.
Inspelningar av tidigare demonstrationer hittar du här

juni

Välkommen på supportstuga!

Under supportstugan kommer vi att svara på frågor beträffande utbildningsplanering i Ladok.

Målgrupp
Träffen riktar sig till lokala kontaktpersoner och personer som är intresserade av utbildningsplanering.

Dag: 1 juni
Tid: 
10-11
Plats:
https://mau-se.zoom.us/j/69707160813

Frågor 
Du får gärna skicka in frågor i förhand, så att vi har möjlighet att förbereda svaren. Skicka dina frågor till jan.winkle@mau.se. Det går givetvis även bra att ställa frågor under mötets gång.

Frågor och svar från tidigare supportstugor rörande utbildningsplanering finns i Ladoks vägledning.

Välkommen på supportstuga!

Under supportstugan kommer vi att svara på frågor beträffande integrationer för utbildningsplanering i Ladok.

Målgrupp
Träffen riktar sig främst till integratörer.

Dag: 8 juni
Tid: 
10-11
Plats:
https://mau-se.zoom.us/j/61809539395

Frågor 
Du får gärna skicka in frågor i förhand, så att vi har möjlighet att förbereda svaren. Skicka dina frågor till jan.winkle@mau.se. Det går givetvis även bra att ställa frågor under mötets gång.

Frågor och svar från tidigare supportstugor rörande utbildningsplanering finns i Ladoks vägledning.

Välkommen på supportstuga!

Under supportstugan kommer vi att svara på frågor beträffande utbildningsplanering i Ladok.

Målgrupp
Träffen riktar sig till lokala kontaktpersoner och personer som är intresserade av utbildningsplanering.

Dag: 15 juni
Tid: 
10-11
Plats:
https://mau-se.zoom.us/j/69707160813

Frågor 
Du får gärna skicka in frågor i förhand, så att vi har möjlighet att förbereda svaren. Skicka dina frågor till jan.winkle@mau.se. Det går givetvis även bra att ställa frågor under mötets gång.

Frågor och svar från tidigare supportstugor rörande utbildningsplanering finns i Ladoks vägledning.