Kalender

oktober

Migrering av Medarbetarrättigheter och supportstuga 25/10 om migreringen

Vi har tagit fram en lösning för att migrera medarbetarrättigheter från de gamla medarbetarkopplingarna.

Det vi hjälper till att migrera är följande:

  • Endast grund och avancerad nivå
  • Kurstillfällen med startdatum senare än 1/8 2018
  • Vi migrerar endast till Kursrättighet även om det tidigare var tillfälleskopplingar vilket gör att lärosätet får lägga till önskade begränsningar själva
  • Vi migrerar INTE personer som har fler än 100 kopplingar – logg bifogas efter migrering

Den gamla funktionaliteten kommer tas bort i slutet av februari 2020 och då måste samtliga lärosäten antingen ha migrerat över till de nya Medarbetarrättigheterna eller gjort övergången manuellt.

Beställning av migrering görs via Jira där man får önska vid vilken sprint man vill att migrering skall genomföras samt vid vilken sprint gamla rättigheter tas bort. Borttag måste ske minst en sprint efter migrering.

Denna migrering beställer lärosätet via Jira enligt följande:
1.    Lokalkontaktperson lägger ett ärende av typen ’Konsortie info’.
2.    Döp ärendet till: ’Migrera medarbetarrättigheter’.
3.    Sätt Security level: Ladokkonsortiet.
4.    Beskriv vad som ska migreras och i vilken sprint ni önskar att den genomförs.
5.   Vi bifogar logg-filer efter migrering som lärosätet sparar.

Supportstuga om migrering av Medarbetarrättigheter

Fredagen den 25/10 kl 11.00-12.00
Zoomrum: 
https://bth.zoom.us/my/gunnarbth

Vi genomför en supportstuga där vi visar vad vi migrerar och vad vi inte migrerar samt går igenom loggfilen som vi tillhandahåller vid migreringen.
Det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor vid detta tillfälle! Supportstugan spelas i och publiceras efter mötet.

Vi frågor kontakta Gunnar Råhlén, gunnar.rahlen@bth.se

Bak- och framgrund är ett statistiksystem som hämtar data ur flera olika register på SCB. Systemet har utvecklats av Ladokkonsortiet och SCB gemensamt.Under hösten 2019 ges två kurser ges för dig som är nybörjare i systemet Bak- och framgrund.

Grundkurs i Bak- och framgrund
Måndag 21 oktober i Stockholm. (Vi återkommer med lokal.)

Måndag 28 oktober i Lund. Vi återkommer med lokal. OBS! Kursen är fullbokad!

Båda gångerna kl. 9.00-12.00.

Anmälan till: tomas.johansson@rektor.lu.se

Läs mer om Bak- och framgrund här.

november

Den 21 november håller vi två supportstugor, en tillsammans med Migrationsverket kl. 10-11 och en tillsammans med CSN kl. 13-15

Under supportstugorna besvarar vi era frågor kring Ladok och den externa integrationen, t.ex. vilken information som skickas och hur den tolkas av migrationsverket respektive CSN.

Skicka in frågor senast 14 november

Vi ser gärna att ni skickar in era frågor i förväg, eftersom vi då kan förbereda så bra och genomtänkta svar som möjligt.
Frågor skickas till utbildning@ladok.se senast 14 november.

Det går även bra att ställa frågor under pågående möte.

Supportstuga med Migrationsverket

Representanter från Migrationsverket och Ladokkonsortiet besvarar frågor under supportstugan.

Datum och tid: 21 november, kl 10-11

Plats: Zoom, https://mau-se.zoom.us/j/878437282
Mötet spelas in och kommer att vara tillgängligt på ladok.se i efterhand

Den 21 november håller vi två supportstugor, en tillsammans med Migrationsverket kl. 10-11 och en tillsammans med CSN kl. 13-15

Under supportstugorna besvarar vi era frågor kring Ladok och den externa integrationen, t.ex. vilken information som skickas och hur den tolkas av migrationsverket respektive CSN.

Skicka in frågor senast 14 november

Vi ser gärna att ni skickar in era frågor i förväg, eftersom vi då kan förbereda så bra och genomtänkta svar som möjligt.
Frågor skickas till utbildning@ladok.se senast 14 november.

Det går även bra att ställa frågor under pågående möte.

Supportstuga med CSN

Representanter från CSN och Ladokkonsortiet besvarar frågor under supportstugan.

Datum och tid: 21 november, kl 13-14

Plats: Zoom, https://mau-se.zoom.us/j/382128599

Mötet spelas in och kommer vara tillgängligt på ladok.se i efterhand

Varmt välkommen till ett nytt informations- och frågemöte på webben.

Datum: 26 november
Tid: 11.00-12.00.
Plats: Zoomrum: https://uu-se.zoom.us/j/7042509610

Agenda kommer inom kort.