Kalender

april

Ladokkonsortiets styrelse har möte mellan 09.00-14.30.

Träffen är till för lokala kontaktpersoner. På mötet informerar vi om utveckling, verksamhetsstöd till lärosäten samt frågor som rör support och drift, samtidigt som en del av mötestiden är tänkt att användas som erfarenhetsutbyte mellan lärosäten.

Denna gång håller vi p g a rådande omständigheter mötet på Zoom.

Agenda:

9.30 Inledning (5 min)
Jan Winkle och Anna Åhnberg, Ladokkonsortiet

09:35 Designsystem samt mätpunkter
Information om hur Ladokkonsortiet byggt upp sitt nuvarande designsystem. Information om mätpunkter i systemet för att se användning av olika funktioner.
Jan Winkle med flera, Ladokkonsortiet

10:15 Rast 10 min

10:25 Nationell administration
Matz-Ola Cajdert, Ladokkonsortiet

10:40 Allmän information från Ladokkonsortiet och samtal om Nätverksträffar Höstterminen 21.
Det har i vissa sammanhang pratats om önskemål att återuppväcka nätverksträffar mellan lärosäten igen. Vi vet att vissa nätverk fortsatt efter nya Ladok men vi skulle vilja prata om eventuellt fler nätverk.
Jan Winkle, Ladokkonsortiet

11:10 Rast 10 min

11:20 LIS-adaptern och integrationer.
Information om status och vad som är pågående och vilja möjligheter som ev finns.
Gunnar Råhlen från Ladokkonsortiet och Minette Henriksson från SUNET som produktägare för delarna Canvasadaptern och för Resultatrapportering via Canvas.

11:35 Öppen tid för frågor samt avslutning
Jan Winkle och Anna Åhnberg, Ladokkonsortiet

12:00 Slut

En träff för tekniska kontaktpersoner planeras vid ett senare datum under våren.

Sprintdemo, tisdag 27 april, kl 11-12

Presentation av genomfört arbete i senaste sprinten. Vi välkomnar alla frågor som bidrar till att förtydliga presentationen!

Länk till Zoomrum Lösenord: Ladok!

Sprintdemon spelas in.
Inspelningar av tidigare demonstrationer hittar du här

maj

Sprintdemo, tisdag 11 maj, kl 11-12

Presentation av genomfört arbete i senaste sprinten. Vi välkomnar alla frågor som bidrar till att förtydliga presentationen!

Länk till Zoomrum Lösenord: Ladok!

Sprintdemon spelas in.
Inspelningar av tidigare demonstrationer hittar du här

Sprintdemo, tisdag 25 maj, kl 11-12

Presentation av genomfört arbete i senaste sprinten. Vi välkomnar alla frågor som bidrar till att förtydliga presentationen!

Länk till Zoomrum Lösenord: Ladok!

Sprintdemon spelas in.
Inspelningar av tidigare demonstrationer hittar du här

juni

Informationsmöte om pågående utveckling inom utbildningsplanering.

Mötet sker via Zoom: https://umu.zoom.us/my/malinzin?pwd=YUJIYmhZY0ZITVRJRWZKNEI3UDF0UT09

Sprintdemo, tisdag 8 juni, kl 11-12

Presentation av genomfört arbete i senaste sprinten. Vi välkomnar alla frågor som bidrar till att förtydliga presentationen!

Länk till Zoomrum Lösenord: Ladok!

Sprintdemon spelas in.
Inspelningar av tidigare demonstrationer hittar du här

september

Ladokkonsortiets styrelse har möte mellan 09.00-14.30.

december

Ladokkonsortiets styrelse har möte mellan 09.00-14.30.

februari

Ladokkonsortiets styrelse har möte mellan 09.00-14.30.

april

Ladokkonsortiets styrelse har möte mellan 09.00-14.30.