Kalender

september

Välkommen till demo av den nya versionen av Ladok!
Under träffen kommer vi presentera och demonstrera de förändringar som gjorts i den nya versionen av Ladok.

Målgrupp
Träffen riktar sig främst till personer som har god kännedom om Ladok.

Dag: Tisdag 27 september 
Tid:
11-12
Plats: 
https://mau-se.zoom.us/j/62437796023?pwd=ZmUzbHFTc0U4KzUyNHJreTRWd3d3Zz09

Träffen spelas in och finns tillgängligt på ladok.se i efterhand.
Inspelningar av tidigare demonstrationer hittar du här

oktober

Supportstuga för utbildningsplanering torsdagen den 6 oktober

Under supportstugan kommer vi att svara på frågor/support beträffande utbildningsplanering i Ladok.

Datum och tid: 6 oktober kl 10.00-11.00
Länk till zoom-rum

Du får gärna skicka in frågor i förhand, så att vi har möjlighet att förbereda svaren. Skicka dina frågor till jan.winkle@mau.se

Det går givetvis bra att  ställa frågor under mötets gång.

Välkommen!

Välkommen till demo av den nya versionen av Ladok!
Under träffen kommer vi presentera och demonstrera de förändringar som gjorts i den nya versionen av Ladok.

Målgrupp
Träffen riktar sig främst till personer som har god kännedom om Ladok.

Dag: Tisdag 11 oktober
Tid:
11-12
Plats: 
https://mau-se.zoom.us/j/62437796023?pwd=ZmUzbHFTc0U4KzUyNHJreTRWd3d3Zz09

Träffen spelas in och finns tillgängligt på ladok.se i efterhand.
Inspelningar av tidigare demonstrationer hittar du här

Supportstuga för utbildningsplanering torsdagen den 20 oktober

Under supportstugan kommer vi att svara på frågor/support beträffande utbildningsplanering i Ladok.

Datum och tid: 20 oktober kl 10.00-11.00
Länk till zoom-rum

Du får gärna skicka in frågor i förhand, så att vi har möjlighet att förbereda svaren. Skicka dina frågor till jan.winkle@mau.se

Det går givetvis bra att  ställa frågor under mötets gång.

Välkommen!

Välkommen till demo av den nya versionen av Ladok!
Under träffen kommer vi presentera och demonstrera de förändringar som gjorts i den nya versionen av Ladok.

Målgrupp
Träffen riktar sig främst till personer som har god kännedom om Ladok.

Dag: Tisdag 25 oktober
Tid:
11-12
Plats: 
https://mau-se.zoom.us/j/62437796023?pwd=ZmUzbHFTc0U4KzUyNHJreTRWd3d3Zz09

Träffen spelas in och finns tillgängligt på ladok.se i efterhand.
Inspelningar av tidigare demonstrationer hittar du här

november

Supportstuga för utbildningsplanering torsdagen den 3 november

Under supportstugan kommer vi att svara på frågor/support beträffande utbildningsplanering i Ladok.

Datum och tid: 3 november kl 10.00-11.00
Länk till zoom-rum

Du får gärna skicka in frågor i förhand, så att vi har möjlighet att förbereda svaren. Skicka dina frågor till jan.winkle@mau.se

Det går givetvis bra att  ställa frågor under mötets gång.

Välkommen!

Supportstuga för utbildningsplanering torsdagen den 17 november

Under supportstugan kommer vi att svara på frågor/support beträffande utbildningsplanering i Ladok.

Datum och tid: 17 november kl 10.00-11.00
Länk till zoom-rum

Du får gärna skicka in frågor i förhand, så att vi har möjlighet att förbereda svaren. Skicka dina frågor till jan.winkle@mau.se

Det går givetvis bra att  ställa frågor under mötets gång.

Välkommen!

Välkommen på träff för Lokala kontaktpersoner!

Målgrupp
Träffen är till för lokala kontaktpersoner. På mötet informerar vi om utveckling, verksamhetsstöd till lärosäten och frågor som rör support och drift samtidigt som en del av mötestiden är tänkt att användas som erfarenhetsutbyte mellan lärosätena.

Dag: 29 november
Tid:
10:00 – 15:30
Plats:
Klara Strand, Stockholm

Agenda
Dagordning kommer senare

december

Supportstuga för utbildningsplanering torsdagen den 1 december

Under supportstugan kommer vi att svara på frågor/support beträffande utbildningsplanering i Ladok.

Datum och tid: 1 december kl 10.00-11.00
Länk till zoom-rum

Du får gärna skicka in frågor i förhand, så att vi har möjlighet att förbereda svaren. Skicka dina frågor till jan.winkle@mau.se

Det går givetvis bra att  ställa frågor under mötets gång.

Välkommen!

Supportstuga för utbildningsplanering torsdagen den 15 december

Under supportstugan kommer vi att svara på frågor/support beträffande utbildningsplanering i Ladok.

Datum och tid: 15 december kl 10.00-11.00
Länk till zoom-rum

Du får gärna skicka in frågor i förhand, så att vi har möjlighet att förbereda svaren. Skicka dina frågor till jan.winkle@mau.se

Det går givetvis bra att  ställa frågor under mötets gång.

Välkommen!