Ladok

Förstudien Gemensamt stöd för utbildningsplanering är nu klar

2020-02-10

Rapporten från förstudien ”Gemensamt stöd för utbildningsplanering” är nu klar och har skickats ut på remiss till Ladokkonsortiets parter.

Rapporten och mer information om uppdraget finns att läsa här.