Ladok

Utökad beredskap vecka 34 och 35

För att minimera risken för längre störningar under registreringsperioden inför höstterminen kommer driftpersonal inom Ladokkonsortiet att arbeta extra under vissa helgerna inför terminstart. Normalt gäller beredskap fram till 17.00 på fredag kväll och sedan från 07.00 på söndagen. Under registreringsperioden utökar vi beredskapen till att även gälla fram till 22.00 på fredagen samt under lördagen mellan 08.00 och 16.30. Den utökade bemanningen gäller under veckorna 34 och 35.

 

 

2019-08-05 | Ladoksupporten