Ladok

Uppgraderingen av Jira – läsläget

Idag påverkas Jira av underhåll. Det finns en Jira-instans för läsläge som nås via https://jira-next.its.umu.se . Observera att inga ändringar kommer att sparas.

Om du behöver nå supporten under den här perioden går det bra att ringa vårt supportnummer eller rapportera ett ärende via ServicedeskPlus. Använd t ex mallen ’Övrig beställning’. 

Senast kl 17.00 kommer Jira fungera normalt igen.

Har du frågor?

Kontakta Ladoksupport

2018-05-23 | Ladoksupporten