Ladok

Uppgradering i Jira klar

Uppgradering i ärendehanteringsverktyget Jira är nu genomförd.

Nya supportärenden och beställningsärenden kan åter rapporteras in via Ladoksupport och Ladokbeställning i Jira.

2019-10-09 | Ladoksupporten