Ladok

Uppgradering i Jira

Idag kommer ärendehanteringsverktyget Jira påverkas av en uppgradering. Under dagen kan inga nya supportärenden eller beställningsärenden rapporteras in via Ladoksupport och Ladokbeställning i Jira. Från ca kl 10.00 kan Jira tillfälligt nås i läsläge via adressen  https://jira-stage.its.umu.se. Det går inte att ändra eller spara i ärenden i läsläget.

Supporten kan nås via supporttelefonen under hela dagen.

2019-06-12 | Ladoksupporten