Ladok

Temporär utbildningsmiljö – utb2 – Uppgradering till version 0.89.1 är klar

Temporär utbildningsmiljö-utb2 är klar och miljön är redo att användas.

Har ni frågor?

Kontakta Ladoksupport

2017-10-05 | Ladoksupporten