Ladok

Produktionssättning påbörjas för HH och LNU

Produktionssättning för Högskolan i Halmstad och Linnéuniversitetet påbörjas idag kl 8.40. Det innebär att produktionsmiljön för nya Ladok beräknas vara nere mellan kl 16 i morgon onsdag 6/12 och kl 11 torsdag 7/12. (Systemet går dock att komma åt, men endast i läsläge, mellan ca kl 8-10.30 den 7/12.)

Merithämtning (LadokPing) från dessa lärosäten fungerar inte förrän lärosätena är igång i nya Ladok. REST-anrop till produktionsmiljön fungerar inte heller förrän miljön är fullt återöppnad.

2017-12-05 | Ladoksupporten