Ladok

Produktionssättning färdig för HKR och KAU

Nu är produktionssättningen av nya Ladok för Högskolan Kristianstad och Karlstads universitet klar. Nu fungerar merithämtning (LadokPing) och REST-anrop mot produktionssatta lärosäten igen. Det är återigen möjligt att genomföra ändringar i identitetsuppgifter.

2018-02-22 | Ladoksupporten