Ladok

Produktionssättning färdig för HH och LNU

Nu är produktionssättningen av nya Ladok för lärosäten Högskolan i Halmstad och Linnéuniversitetet klar.

Nu fungerar merithämtning (LadokPing) och REST-anrop mot produktionssatta lärosäten igen. Det är nu återigen möjligt att genomföra ändringar i identitetsuppgifter.

2017-12-08 | Ladoksupporten