Ladok

Planerat underhåll i Jira

Onsdag, 2020-09-09, kl 15.00 –  ca kl 16.30 kommer ärendehanteringsverktyget Jira vara stängt för underhåll. Under tiden kan inga nya supportärenden eller beställningsärenden rapporteras in via Ladoksupport och Ladokbeställning i Jira.

Supporten kan nås via supporttelefonen.

2020-09-04 | Ladoksupporten