Ladok

Planerat servicefönster i Ladok – utbildningsmiljö

2022-11-29 kl. 04:00-05:00 kommer Ladok – utbildningsmiljö att stängas ned för serverunderhåll. Under pågående servicefönster kommer miljön inte att vara tillgänglig.

2022-11-16 | Automatiska systemmeddelanden