Ladok

Planerad uppgradering MIT-Integration

Onsdag 7/2 kommer MIT-Integration påverkas av en uppgradering under hela dygnet. Miljön kommer att tas ned redan på eftermiddagen tisdag 6/2. Målsättningen vid driftstoppet är att uppgradera miljön så många versioner som man hinner (idag ligger version 0.94 i miljön). Observera att miljön är mycket olik övriga miljöer då den innehåller stora mängder manuellt registervårdat data varför det finns en risk att en uppgradering inte är möjlig. Vid ett misslyckande kommer miljön att återställas till version 0.94. Under uppgraderingsperioden kommer miljön inte att vara tillgänglig.

Efter kl 08.00 efterföljande dag kommer miljön fungera normalt igen.

Har du frågor?

Kontakta Ladoksupport

2018-02-05 | Ladoksupporten