Ladok

Planerad uppgradering i Jira

Onsdag 2019-06-12 kommer ärendehanteringsverktyget Jira påverkas av en uppgradering. Under dagen kan inga nya supportärenden eller beställningsärenden rapporteras in via Ladoksupport och Ladokbeställning i Jira. Från ca kl 10.00 kan Jira nås i läsläge.

Supporten kan nås via supporttelefonen under hela dagen.

2019-06-04 | Ladoksupporten