Ladok

Planerad uppdatering och IK-körning i MIT-IK

Torsdag, 17/8, på morgonen från kl 08.00, kommer MIT-IK påverkas av en uppgradering. När uppgraderingen är klar startas en IK-körning. Under tiden uppgradering och IK-körning pågår kommer miljön inte att vara tillgänglig.

 

Har du frågor?

Kontakta Ladoksupport

2017-08-17 | Ladoksupporten