Ladok

Planerad IK-körning i MIT-IK

För närvarande har vi ett problem i MIT-IK miljön som innebär att möjligheten att starta om sin IK-körning inte fungerar.

För att inte störa den pågående produktionssättningen av Stockholm Universitet och Konstfack behöver vi avvakta med rättning av problemet och omstart av IK-körningen till fredag eftermiddag. Vi beklagar de problem som detta innebär.

Fredag, 2017-11-03 från kl 15.00 kommer MIT-IK miljön startas om och en ny IK-körning köras. Under tiden IK-körning pågår kommer miljön inte att vara tillgänglig. IK-körningen beräknas vara klar måndag morgon.       

Har du frågor?

Kontakta Ladoksupport

2017-11-01 | Ladoksupporten