Ladok

Planerad åtgärd i miljön för Läskopia av gamla Ladok

Onsdag, 2018-02-07 från kl 08.00 till kl 12.00 kommer miljön för Läskopia av gamla Ladok påverkas av underhåll. Under denna period kommer miljön inte att vara tillgänglig. 

Efter kl 12.00 kommer miljön fungera normalt igen.

För mer information om Läskopia av gamla Ladok se https://ladok.se/produktionssattning/arkiveringgallring-i-gamla-ladok.

Har du frågor?

Kontakta Ladoksupport

Om du är student, lärare eller administratör och vill veta mer, kontakta din lokala support på ditt lärosäte.

2018-02-05 | Ladoksupporten