Ladok

Pågående driftstörning i Ladok – produktionsmiljö

Ett fel som påverkar vissa lärosäten har upptäckts i version 1.62.2. Felet innebär att automatiska fotnoter om betygsskala inte kommer med i bevisdokumentet.

Observera att fotnoten i dessa fall syns i bevisärendet, och vid förhandsgranskning, men inte då pdf:en genereras i samband med utfärdande.

Rättning av felet pågår och vi återkommer så snart rättningen är ute i produktionsmiljön.  Vi uppmanar er att avvakta med utfärdande av bevis innan dess.

 

2021-03-03 | Ladoksupporten