Ladok

Ladok – testmiljö – onlineuppgradering till version 1.30.2 är klar

I version 1.30.2 ingår rättning av problem med behörighet att se översikten på student.

Versionsinformation finns på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2019-06-19 | Ladoksupporten