Ladok

Ladok – testmiljö – onlineuppgradering till version 1.30.1 är klar.

Nu är onlineuppgraderingen av Ladok – testmiljö  till 1.30.1 med rättning av LTRE-39217 ”Bevis: Läsa utfärdade bevis”  genomförd.

 

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering.

Vid extra uppgradering kan versionsinformationen komma att publiceras i samband med själva uppgraderingen.

 

2019-06-17 | Ladoksupporten