Ladok

Ladok – produktionsmiljö – uppgraderad till version 1.28.3

Ladok – produktionsmiljö, har uppgraderats från 1.28.2 till version 1.28.3. Uppgraderingen har varit en sk online-uppgradering. I version 1.28.3 ingår en rättning i Utdata avseende problem med att ta ut adresslistor.

Versionsinformation finns på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation.

2019-05-29 | Ladoksupporten