Ladok

Ladok – MIT integration – Uppgradering till version 1.5.1 är klar.

Nu är uppgraderingen av Ladok – MIT-Integration färdig och miljön är redo att användas.

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering.

Vid extra uppgradering kan versionsinformationen komma att publiceras i samband med själva uppgraderingen.

 

2018-11-16 | Ladoksupporten