Ladok

Ladok – MIT-Demo – Uppgradering ej klar.

Uppgraderingen av Ladok – MIT-Demo pågår fortfarande. Ny tid beräknas till kl 14.

 

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering.

Vid extra uppgradering kan versionsinformationen komma att publiceras i samband med själva uppgraderingen.

 

2018-09-03 | Ladoksupporten