Ladok

Integrationen mot NyA inte igång

På grund av en bugg i nuvarande version kan vi inte koppla på integrationen mot NyA idag. Det betyder att inga lärosäten kan utbyta information med NyA. Detta beräknas vara löst imorgon fredag 27/4 kl 10 efter att version 1.3.1 installerats i produktionsmiljön.

 

Har du frågor?

Kontakta Ladoksupport

2018-04-26 | Ladoksupporten