Ladok

Inställd extra uppgradering i Ladok – testmiljö – till version 1.30.6

Den planerade extra uppgraderingen måndag 2019-07-01 ställs in på grund av ett upptäckt problem i informationsmigreringen. Övriga rättningar som skulle följt med till testmiljön i samband med uppgraderingen läggs istället in via en sk online- uppgradering i början av vecka 27.

Extra uppgradering med informationsmigrering genomförs preliminärt under vecka 28 och kommer aviseras via driftmeddelande

2019-06-28 | Ladoksupporten