Ladok

Inställd extra uppgradering i Ladok – produktionsmiljö – till version 1.30.6

Den planerade extra uppgraderingen onsdag 2019-07-03 ställs in på grund av ett upptäckt problem i informationsmigreringen. Övriga rättningar som skulle följt med till produktionsmiljön i samband med uppgraderingen läggs istället in via en sk online- uppgradering i början av vecka 27.

Extra uppgradering med informationsmigrering genomförs preliminärt under vecka 28 och kommer aviseras via driftmeddelande.

2019-06-28 | Ladoksupporten