Ladok

Information om driftstörningar i Ladoks miljöer

Ladoks miljöer påverkades mellan ca kl 06:00-08:00 av en driftstörning i Umeå universitets interna system.

Driftstörningen är åtgärdad. Ladoks miljöer fungerar normalt igen.

2022-12-16 | Ladoksupporten